موارد|سیستم جامع عرضه مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک -سیگما

چرا از ما خرید کنید ؟

 • چه در شهرهای بزرگ زندگی کنید و یا چه در روستا در هر کجای کشور که باشید ، به سادگی از طریق سایت ما میتوانید به کلیه محصولات صنایع شیمیایی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید.
 • در سایت ما واسطه های فروش حذف شده است ، شما کلیه اجناس مورد نیاز خود را به نرخ درب کارخانه خرید خواهید کرد.
 • ارسال سریع کلیه سفارشات به سراسر کشور  پیک موتوری ، باربری و اتوبوس رانی ، تیپاکس ، پست پیشتاز و ...
 • شما امکان این را دارید که محصولات برند های مختلف را در کنار هم قرار دهید و مقایسه کرده و بهترین گزینه را برای خرید انتخاب نمایید.
 • مشتریان میتوانند به صورت 24 ساعت شبانه روز با مراجعه به سایت از قیمت روز محصولات مطلع شده و خرید نمایند.
 • اطلاع رسانی فرآیند سفارشات از طریق ایمیل ، پیامک و شماره رهگیری به مشتریان
 • کارشناسان فروش و پشتیبانی، آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی در ساعات اداری میباشند.

 آمیل استات – آمیل الکل - نفتل – 2 پورپاندیول (پروپلین گلیکول) – پروپانل – نفتل – 3 دی نیتروبنزن – 4 دی نیتروفنیل هیدرازین – متیل آمینوفنل – آب اکسیژنه – آرابینوز – آلانین – آمونیاک – آمونیم پرسولفات – آمونیم ا پیرولیدن – آمونیوم آیرون سولفات – آمونیم پروسولفات – آمونیوم تیوسیانات – آمونیوم دی کلروبوتان – آمونیوم منووانادات – آمونیوم هپامولیبدات – آنیلین – آنیلین بلو – اتاندیول – اتیل بنزن – اتیل گلیکول – اریتروزین – اریوکرم سیانین R – استات سدیم – استات سرب – استامید – استون – اسید استیک – اسید اسمیک – اسید اگزالیک – اسید اورتوفسفریک – اسید اوریک – اسید اولئیک – اسید بنزن سولفونیل فلوراید – اسید بوریک – اسید پاراآمینوبنزوئیک – اسید پریودیک – اسید پیکریک – اسید تیوگلی کولیک – اسید ساکسونیک – اسید سولفانیلیک – اسید سولفوریک – اسید سیتریک – اسید فسفوتنکستیک – اسید فلوئیدریک – اسید فولیک – اسید گال کن کربوکسیلیک – اسید کلریدریک – اسید لاکتیک – اسید مولیبدیک – اسید نیتریک – اسید هگزا کلروپلاتین – اسیدیدیک – اکستریت نورپرن – اکسید آهن – اکسید ارسنیک – اکسید روی – اکسید سرب – اکسید سلنیم – اگزالات کلسیم – الکل آمیلیک – الک ایزوبوتیل – انتالان – اورنج G – اینولین – برلیانت گرین – برومات پتاسیم – برم – برموتیمول بلو – برمور آمونیوم – برمور سدیم – برمور کلسیم – برموفرم – برمو فنل بلو – برموکروزول گرین – بنزوات سدیم – بیسموت سدیم – بی سولفات سدیم – بی سولفیت پتاسیم – بی فسفات کلسیم – بیکربنات سدیم – بی کرومات پتاسیم – پاپانیکلا – پتاس 3/2 مول – پتاسیم هگزاسیانوفرات – پتاسیم هیدروژن تارتارات – پترولیوم اتر – پراکسید باریم – پربورات سدیم – پر کلرات منیزیوم – پریدات پتاسیم – تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم – تتراکلرور کربن – تتریپلکس III – تری اتانل آمین – تریپتوفان – تری سدیم فسفات – تلوریت پتاسیم – تورنسل – تولوئن – تولوئیدن بلو – انواع تیترازول – تیترازول اسید اگزاالیک – تیترازول اسید تیوسیانات آمونیوم – تیترازول اسید سولفوریک – تیترازول اسید کلریدریک – تیترازول اسید نیتریک – تیترازول برمات پتاسیم – تیترازول برمور پتاسیم – تیترازول بیکرومات پتاسیم – تیترازول پتاس – تیترازول تتری پلکس – تیترازول تیوسولفات آمونیوم – تیترازول تیوسولفات سدیم – تیترازول سود ایرانی – تیترازول سولفات مس – تیترازول نیترات نقره – تیترازول یدور پتاس – تیمول بلو – تیواستامید – تیوسمی کاربازید – تیو سولفات سدیم – تیو سولفات پتاسیم – تیو سولفات جیوه – جیوه – دی آمونیوم اگزالات – دی اتیلن اتر – دی بر تری اکسید – دی سدیم اگزالات – دی سدیم تارتارات – دی سدیم هیدروژن فسفات – دی فسفات کلسیم – دی فنیل آمین 4 – سولفونیک اسید – دی فنیل آمین – دی کرومات آمونیوم – دی کلرومتان – دی مانوز – رزرسین – روغن امولسیون – زیل نلسون – ژل پودری – سدیم استات – سدیم دی هیدروژن فسفات – سذیم هیدروژن تارتارات – سدیم هیدروژن سولفات – سدیم هیدروژن کربنات – سیکلوفوراید سدیم – سمی کاربازید هیدروکلراید – سولفات آلومینیوم – سولفات آمونیوم – سولفات آهن – سولفات پتاسیم – سولفات پروفلاوین – سولفات روی – سولفات لیتیم – سولفات مس – سولفور(گوکرد) – سولفیت پتاسیم – سولفیت سدیم –  سیترات سدیم – سیکلوهگزانول – سیلسکات سدیم – شاربن اکتیو – صابون محلول – فتورکس – فرمالدهید – فسفات فرو – فلوئور کلسیم – فنل رد – فنل فنالئین – فوشین بازیک – فهلینگ A و B – قرص پارافرمالدهید – قلع – کافئین – کامف پودری – کربنات پتاسیم – کربنات سدیم – کربور کلسیم – کربوکسی متیل سلولز – کروم سولفات پتاسیم – کرومات پتاسیم – کلر – کلرامین A – کلرال هیدرات – کلرور آمونیوم (نشادر) – کلرور آهن – کلرور پتاسیم – کلرور سدیم –  – کلرور قلع – کلرور کلسیم – کلرور لیتیم – کلرور منیزیم – کلسیم تتری پلاکس – کیت آهن – کیت اسیدیته – کیت اکسیژن – کیت سختی کل – کیت سیلیس – کیت فسفات – کیت کلر – کیت کلرور – کیت مینی لب – گزیلل – گلوکز – گلیسیرین – گلایکول کربنات – لیتیم – لاکتات کلسیم – مالتوز – مالاشیت گرین – مای گران والد – متا پرایدات پتاسیم – متانول – متیل تیمول بلو – متیل رد – متیل ویولت – متیل بلو – متیل بلو لوفلر – محلول کا سی ال – محلول ph – محلول استاندارد پتاسیم 3/2 مول – محلول اسید کلریدریک – محلول دکونکس – محلول سود – محلول موکازول – معرف کواکس – منوکسید سرب – منیزیوم – مولیبدن – نسلر – نیترات آمونیوم – نیترات باریم – نیترات پتاسیم – نیترات سدیم – نیترات نقره – نیتروپروساید سدیم – نیکل – نیوفوشین – وزوین – هگزاسیانو فرات پتاسیم – هیدروژن تارتارات پتاسیم – هیدروژن فتالات پتاسیم – هیدروکسید آلومینیوم – هیدروکسید باریم – هیدروکسید پتاسیم – هیدروکسید سدیم – هیدروکسید کربنات سرب – هیدروکسید کربنات مس – هیدروکسید کلسیم – هیدروکسید لیتیم – هیدروکسید منیزیوم – هیدروکسی کینون – هیدروکسیل آمونیم کلراید – ید – یدات سدیم – یدات پتاس – یدور کادمیم – یدور کلسیم – یست –

و به صورت گسترده تر:
    بوتانول
     پروپانول
    1- فنیل 2- تیوره
    1- کلرو 4 نیترو بنزن
    1Tocopherol
    آمینو 2 نفتول 4سولفونیک اسید
    1-آمینو2نفتل
    1برمو 4اتیل بنزن
    1-تیوگلیسرول
   1-فلورو-4-نیترو بنزن
    1متیل ایمیدازول
    1نفتالین استیک اسید
    1نفتیل استیک اسید
    1هپتان سولفونیک اسید
    1هگزن
    1و10فنانترولین
    1و1و1تری متیل پروپان
    1و2 دی متوکسی اتان
   1و2 نفتوکینون
    1و2 کلرور اتان
    1و2پروپیلن اکساید
    1و2فنیلن دی آمین
    1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید
    1و3 دی متیل باربیتوریک اسید
    1و4 دی اگزان
    1و4 دی اکسلان
    1و4دی برمو بوتان
    1و4دی هیدرو 4پیریدینون
    1و4دیتیوتریتول
    1و5 دی فنیل کاربازاید
    1و5 دی فنیل کارباید
    1و6 دی آمینو هگزان
    1وN نفتیل دی آمین هیدروکلراید
    1-وینیلیمیدازول
    1کلروبوتان
    2 اتوکسی

 


    2 اتیل 1و3 هگزان دیول
    2IP
    آمینوبنزایمیدازول
    2آمینوبنزوفنون
    2اتیل1هگزانول
    2برمو بنزآلدئید
    2-بوتانول
    2بوتیل کلراید
    2-پروپانول
   2پنتانول
    2-پنتانول
    2تیو باربیتوریک اسید
    2فرویل کلراید
    2متوکسی
    2-متیل 2-ایمیدازولین
    2متیل بوتان
    2مرکا پتو
    2نیترو بنزالدئید
    2-نیترو فنیل اکتیل اتر
    2نیترو فنیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید
    2هیدروکسی آنیلین
   2و2 بی پیریدین
    2و2 دی متیل پروپیونیل کلراید
    2و3و5 تترازولیوم کلراید
    2و3و5 تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)
 4       دی نیترو فنیل هیدرازین
    2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید
    2و4دی نیترو آنیلین
    2و5دی متیل فنول
2و6 دی کلرو فنل ایندوفنل
    2و6 دی کلروفنل ایندوفنل
   2و6دی نیترو آنیلین
2و6دی کلرو متان
2و7دی کلرو فلورسین
2کلروبنزیل الکل
3 آمینوپیروزین 2کربوکسیک اسید
3 ایندول استات
3 پیریدیل متانول
3آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان
3-آمینو پیرازین-2-کربوکسیلیک اسید
ایندول 3 استیک اسید(IAA)
3نیترو بنزالدهید
3هگزاتیوسیانات سدیم
3و4 دی متوکسی بنزوئیک اسید
3و5 دی آمینو بنزوئیک اسید
3و5 دی متیل بنزیل برو
3و5 دی متیل بنزیل بروماید
3و5 دی نیتروسالیسیلیک اسید
4 آمینو دی فنیل آمین هیدروکلراید
4 متوکسی بنزوئیل کلراید
4-2 پیریدیل آزو رزورسینول
4-4 نیترو فنیل آزو رزورسینول
4-4 نیتروفنیل آزو 1 نفتول
4آمینو آنتی پیرین
4آمینو2هیدروکسی بنزوییک اسید
4آمینو4متیل پیریدین
4-استامید فنول
4برمو آنیلین
4برمو بنزآلدهید
4برمو بنزوئیل کلراید
4برمو بنزیل الکل
4برمو بنزیل بروماید
4برمو تیوفنل
4برومو بنزن سولفونیل کلراید
4ترت بوتیل فنل
4سیانو بنزالدهید
4متوکسی بنزیل آمین
4متیل مورفولاین 4 اکساید
4متیل هیدروکسی بنزوات
4هیدروکسی دی فنیل
4و4دی متوکسی بنزهیدرول
5-سولفو سالیسیلیک اسید
5سیانو ایندول
5هیدروکسی ایندول
5کلرو 2 نیترو آنیلین
6-بنزیل آمینو پورین
8هیدروکسی کینولین
9-10فنانترولین
9و10 فنانتروکینون
Ascorbate Oxidase
BAP
BF3محلول در آب
Biotin
Blue Dextran
Catechol
Cholecalciferol
Clavunilic acid
CM Cephadex
Coenzyme Q1
CTAB
D گالاکترونیک اسید
DBU
DCC
DEAE Cellolose
Dipyridyl
Dithiotheritol
DL-Dithiothreitol - BioUltra
DMF
DMP
DTC
DTNB
DTT
EA50
ECمتر WTW
FBS
FCS
Folin & Ciocalteus
hpmc
IBA
IPTG
K2HPO4
KH2PO4
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Medium 199 - HEPES Modification
Menadion
MES
mtt
N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine
N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine
N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine dihydro
N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید
n.nدی متیل آنیلین
NADH
NADPH
Nامیل الکل
OG6
oil bath
Paclobutrazol - PESTANAL
PBS
PIPES
PLG
PMA
pmsf
PMSG
PVP
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Retinol
Rnase
RPMI
STZ
Theronine
Tocopherol
XTT sodium salt
α-Cellulose - powder
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
آب اکسیژنه
آب برم
آب مقطر
آب مقطر دو بارتقطیر
آب کروماتوگرافی
آبسیزیک اسید
آدامنتان
آدرنالین
آرابینوز
آزوبنزن
آزوتری متیل سیلان
آزومتین
آزومتین H
آزوکسی بنزول
آسه نفتین کوئینون
آگارز
آلبومین
آلبومین سرم گاوی BSA
آلبومین گاوی
آلژنیک اسید
آلژینیک اسید سدیم سالت
آلفا آلفا دی پیریدیل
آلفا آمیلاز
آلفا سلولز
آلفا نفتول
آلفا نفتول 5%
آلفا نفتیل آمین
آلفا نفتیل اسید فسفات سالت سدیم
آلن دو پتاس
آلومینون
آلومینیوم اکساید
آلومینیوم کاربید
آلومینیوم کلراید
آلوکسان
آلیاژ دواردا
آلیزارین رد
آلیل الکل
آلیل کلراید
آمفولیت
آمونیاک
آمونیاک پودر
آمونیم آیرون  II
آمونیم استات
آمونیم تیو سولفات
آمونیم دی هیدرژن فسفات
آمونیم سولفات آهن II
آمونیم متاوانادات
آمونیم وانادات
آمونیم کربنات
آمونیوم آیرون III سیترات
آمونیوم اگزالات
آمونیوم بی فلوراید
آمونیوم پروکسی دی سولفات
آمونیوم دی هیدروژن فسفات
آمونیوم سریم سولفات
آمونیوم سولفات آهن III
آمونیوم سولفید
آمونیوم فروسولفات
آمونیوم فریک سیترات
آمونیوم فلوراید
آمونیوم متا وانادات
آمونیوم مونو وانادات
آمونیوم نیترات
آمونیوم هپتا مولیبدات
آمونیوم هیدروژن فلوراید
آمونیوم وانادات
آمونیوم کلراید
آمیدوبلک
آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5
آمینو آنتی پیرین
آناروتست (اندیکاتور بی هوازی)
آنتراسین
آنترون
آنتی بیوتیک پلی میکسین
آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین
آنتی بیوتیک وانکومایسین
آنتی بیوتیک کلستین
آنتی ژن راپید رایت
آنتی ژنهای گروه خونی
آنتی سرم A
آنتی سرمهای سالمونلا
آنتی فوم
آنتی هیومن گلوبین
آنتیموان
آنزیم اوره آز
آنزیم پروکسیداز
آنزیم پکتیناز
آنزیم لیپاز
آنزیم ماساراز پکتیناز
آنزیم کاتالاز
آنزیم کتیناز
آنیزول
آنیلین
آنیلین بلو
آهن
آهک
آکریلامید
آْکریلیک اسید
ا وریک  اسید
ائوزین G
ائوزین متیلن بلو

اتوفن
اتوکسی
اتیدیوم بروماید
اتیل آمین
اتیل استات
اتیل استواستات
اتیل اکریلات
اتیل ایزوسیانات
اتیل برمو پیروات
اتیل بروماید
اتیل بنزوات
اتیل دی آمین تترا استات سدیم
اتیل سلولز
اتیل سیانا استات
اتیل متیل کنون
اتیلن دی آمین
اتیلن گلایکول
ادتعا 1
ادتعا 4 سدیم
ادتعا پتاسیم
ادتعاآهن دار
ادی پیک اسید
ارتو نیتروبنزن
ارتوتولوئیدین GR
ارتوزایلن
ارتونیترو آنیلین
ارتوکلروفنل
اریتروزین بی مرک
اریوکروم بلاک T
اریوکروم سیانین R
ازوکس بنزول
اسپادنس
اسپارتیک اسید
اسپرمیدین
اسپرمین
استئارات منیزیم
استئاریل الکل
استئاریک اسید
استات آمونیوم
استات پالادیم
استات پتاسیم
استات جیوه II
استات روی
استات سدیم
استات سرب
استات سلولز
استات مس
استات منگنز
استات منیزیم
استات نیکل
استات کادمیم
استات کبالت
استاریل متاکریلات
استالدئید
استامید
استاندارد  پتاسیم
استاندارد آرسنیک
استاندارد آلبومین
استاندارد آلومینیم
استاندارد آمونیوم
استاندارد آنتیموان
استاندارد آهن
استاندارد باریم
استاندارد بریلیوم
استاندارد بور
استاندارد بیسموت
استاندارد جیوه
استاندارد روی
استاندارد سدیم
استاندارد سدیم-پتاسیم-لیتیم
استاندارد سرب
استاندارد سلنیوم
استاندارد سولفات
استاندارد سیلیس
استاندارد فسفات
استاندارد قلع
استاندارد لیتیم
استاندارد مس
استاندارد منگنز
استاندارد مولیبدن
استاندارد نقره
استاندارد نمک 0/1 نرمال
استاندارد نیتریت
استاندارد نیکل
استاندارد وانادیوم
استاندارد کادمیوم
استاندارد کبالت
استاندارد کروم
استاندارد کلسیم
استانیلید
استایرن
استرانسیوم هیدروکساید
استرپتومایسین
استن
استو نیتریل
استو کارمن
استوفنون
استیل استن
استیل سالیسیلیک اسید
استیل کلراید
استیل کولین کلراید
استیک اسید
اسمیک اسید
اسکوربیک اسید
اسکولین
اسید آمینه آلانین
اسید آمینه پرولین
اسید آمینه تیروزین
اسید آمینه سرین
اسید کرومیک
افزودنی سولفیت سیکلون سرین آگار
افلاتوکسین B1
افلاتوکسین B2
اگ یولک بدون تلوریت
اگ یولک تلوریت دار
اگزالات پتاسیم
اگزالیل کلراید
اگزالیک اسید
ال آرابینوز
ال آرژنین
ال آسپارتیک اسید
ال اورنتین
ال ایزولوسین
ال پرولین
ال سیستیین
ال فنیل آلاتین
ال گلوتامین
ال گلوتامیک اسید
ال لایزین منوهیدروکلراید
ال متیونین
ال هیدروکسی پرولین
ال هیستیدین
ال کارنیتین
الکل
الیو 10
الیو 8
ام کروزول
ان آمیل الکل - n-Amyl alcoho
ان اتیل مالیمید
ان استیل ال سیستین
ان بوتانل
ان بوتیل بروماید
ان بوتیل کلراید
ان پروپانل
ان پروپیل الکل
ان پنتان
ان پنتانول
ان دکان
ان ستیل ان و ان وان تری متیل آمونیوم بروماید
ان متیل آنیلین
ان متیل فرمامید
ان نیترو ال آرژنین متیل استر
ان هپتان
ان هگزان
ان و ان دی فنیل آنیلین
ان و ان دی متیل فرمامید
ان و ان متیلن بیس آکریلامید
ان وان دی سیکلو هگزیل کارباماید
اندیکاتور بیولوژیک
اندیکاتور فریون
انسولین
انیدرید
انیدرید فتالئیک
انیدرید مالئیک
انیدرید کرومیک
او تولوئیدن
او کروزول
اوانز بلو
اوراتان
اوراسیل
اورامین
اورتو تولوئیدن
اورتوفسفریک اسید
اورتوفنیلن دیامین
اورسینول
اوره
اوره آز
اولئیک اسید
اکتا هیدروپیری آمیدو آزپین
اکتات روی
اکتانول
اکریل آمید
اکریلو نیتریل
اکریلیک اسید
اکسی تترا سایکلین
اکسید آرسنیک
اکسید آنتیموان
اکسید آهن 2
اکسید آهن III
اکسید اسکاندیوم
اکسید بیسموت
اکسید تانتالیوم
اکسید جیوه
اکسید روی
اکسید زیرکونیوم
اکسید سدیم
اکسید سرب
اکسید سریوم
اکسید سیلیسیوم
اکسید فسفر
اکسید قلع
اکسید لانتانیوم
اکسید لیتیم
اکسید مس I
اکسید مس II
اکسید منگنز
اکسید منیزیم
اکسید نیکل 2
اکسید وانادیوم
اکسید کادمیوم
اکسید کبالت
اکسید کروم 3
اکسید کروم 6
اکسید کلسیم
اکسید یتریوم
اکسیداز  4N
اکسین
ایتریوم
ایزو آمیل الکل
ایزو اکتان
ایزو بوتانل
ایزو پرنالین
ایزو پروپانول
ایزو پروپیل الکل
ایزوکوئینولین
ایساتین
ایمیدازول
ایندن
ایندو فنل بلو
ایندول 3 استیك اسید
ایندول 3 بوتریک اسید پتاسیم سالت
ایندول 3 بوتیریک اسید
ایندیگو کارمن
باریم
باریم اکساید
باریم پروکساید
باریم دی فنیل آمین سولفونات
باریم هیدروکساید
باریم کلراید
بازدارنده تریپسین
باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت
بافر 10
بافر 10 (تیترازول)
بافر 11(تیترازول
بافر 12 (تیترازول)
بافر 2 (تیترازول)
بافر 4
بافر 4 (تیترازول)
بافر 6 (تیترازول)
بافر 7
بافر 7 (تیترازول)
بافر 8 (تیترازول)
بفر 9
بافر 9 (تیترازول)
بافر آمونیاکی
بافر5
ب
بای فنیل
بایل بوین
بتا سیکلو دکسترین
بتا گلوکوزیداز
بتا نیکوتین آمین آدناین
بتائین
بتانفتول
بتاکاراتن
براقی مس اسیدی
براقی نیکل
برای یک لیترRPMI
برلیان بلو
برلیان گرین
برلیان کوروزول بلو
برم
برمو بنزن
برمو تری فلوراید متانول
برمو سیکلو هگزان
برمو فنل بلو
برومو تیمول بلو
برومو فنل بلو
برومو کروزول پورپول
برومو کروزول گرین
برومید جیوه II
برومید ید
بنزوئیل پروکساید
بنزوئیل کلراید
بنزوئین
بنزوئیک اسید
بنزوات آمونیوم
بنزوات سدیم
بنزوفنون
بنزول سولفونیل کلراید
بنزونیتریل
بنزیدین
بنزیل آدنین
بنزیل آمین
بنزیل آمینو پورین
بنزیل استو استات - Benzyl acetoacetate
بنزیل الکل
بنزیل بروماید
بنزیل کلراید
بوتیرالدئید
بوتیریک اسید
بوتیل آلدئید
بوتیل آمین
بوتیل استات
بوتیل الکل
بوتیل اکریلات
بوتیل بنزوات
بوتیل بوتیرات
بوتیل هیدروکسی آنیزول
بوراکس
بوریک اسید
بوین آلبومین
بوین سرم آلبومین
بی اندیکاتور
بی فنیل
بی کربنات آمونیم
بی کربنات سدیم
بی کرومات سدیم
بیس الکل آمید
بیس اکریل آمید
بیس فنل  Aگلیسرولات دی متا کریلات
بیسمارک قهوه ای
بیسمارک قهوه ای(وزووین)
بیسموتات سدیم
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا برموبنزیل کلراید
پارا بنزو کینون
پارا تولوئن سولفونیل کلراید
پارا تولوئیدن کلرو هیدرات
پارا دی متیل آمینو پیریدین
پارا رز آنیلین
پارا روین
پارا متیل آمینو بنزآلدهید
پارا متیل بنزالدهید
پارا نیترو آنیلین
پارا نیترو فنل
پارا نیتروفنیل آزورزورسینول
پارابرموفنیل ایزوسیانات
پارابروموآنیلین
پاراتولوئن سولفونیک اسید
پارادی متیل آمینو بنز آلدئید (کوایکس )
پارازایلن
پارافین جامد
پارافین مایع
پارانیترو فنل
پارانیتروبنزآلدئید
پارانیتروفنل بتادی گلوکوزید
پارانیتروفنول فسفات سدیم سالت
پالادیم کلراید
پانسوs
پانکراتین
پتاس
پتاسیم
پتاسیم آنتیموان
پتاسیم آنتیمونی تارتارات
پتاسیم برومات
پتاسیم بروماید
پتاسیم بور هیدرید
پتاسیم بی سولفات
پتاسیم بی سولفیت
پتاسیم بی کربنات
پتاسیم بی کرومات
پتاسیم پرسولفات
پتاسیم پریدات
پتاسیم پیرو فسفات
پتاسیم دی اگزالات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم
پتاسیم سیترات
پتاسیم سیترات ریدل
پتاسیم فسفات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم نیتریت
پتاسیم هگزا سیانو فرات 2 تری هیدرات
پتاسیم هگزا سیانوفرات III
پتاسیم هیدرژن فتالئات
پتاسیم هیدرژن فسفات
پتاسیم هیدروژن تارتارات
پتاسیم هیدروژن فتالات
پتاسیم هیدروژن کربنات
پتاسیم کرومات
پتاسیم کلرات
پتاسیم کلراید
پتاسیم یدات
پتاسیم یداید
پترولیوم
پترولیوم اتر
پترولیوم بنزن
پر اکسید بنزن
پر اکسید سدیم
پر سولفات سدیم
پر کلریک اسید
پراکسید باریم
پرپیونیک اسید
رسولفات آمونیم
پرل
پرمنگنات پتاس
پروپیل پارابن
پروپیل گالات
پروپیلن گلایکول
پروپیونیک اسید
پروتئن ادرار
پروتئین زئین
پروتئیناز K
پرولین خالص
پرکلرات منیزیم
پرکلریک اسید
پریدات سدیم
پریدیک اسید
پلاتین کربن اکتیو
پلاسمای خرگوش با ماده ضد انعقاد
پلاسمای سیتراته خرگوش
پلی اتیلن
پلی اتیلن گلایکول
پلی اتیلن گلایکول 4000
پلی اتیلن گلایکول 600
پلی اتیلن گلایکول 6000
پلی اتیلن گلایکول 8000
پلی اتیلن گلیکول 6000
پلی الکل آمید
پلی اکریل آمید
پلی دی لایزین
پلی گالاکترونیک اسید
پلی میکسین
پلی ونیل آمین
پلی ونیل استات
پلی ونیل الکل
پلی ونیل الکل 72000
پلی ونیل پلی پیرولیدون
پلی ونیل کلراید
پلی وینیل پیرولیدون اپلیکم
پنتا کلرید آنتیموان
پنتان
پنی سیلین استرپتومایسین
پوترسین
پودر آلومینیوم
پودر آهن
پودر پنی سیلین  20 میلیون یونیت
پودر تالک
پودر روی
پودر رینگر
پودر سرب
پودر سلنیوم
پودر طلا
پودر قلع
پودر مس
پودر منگنز
پودر منیزیم
پودر نقره
پرپالد
پویداین
پکتین
پی کرزول
پی کروزول
پیپریدین
پیرو سولفات پتاسیم
پیروفسفات سدیم
پیروگالول
پیرول
پیریدوکسین
یریدین
پیریدین2و6دی کربکسیلیک اسید
پیلوکارپینی نیترات
پیکریک اسید
تائورین
تارتارات پتاسیم
تارتارات پتاسیم آنتیمونی 0.5 آبه
تارتارات پتاسیم آنتیمونی 3
تارتارات سدیم
تارتارات سدیم پتاسیم
تارتاریک اسید
تانتالیم
تانیک اسید
تترا اتوکسی پروپان
تترا اتوکسی ژرمانیوم
تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید
تترا اتیل ارتو سیلیکات
تترا ان بوتیل آمونیوم بروماید
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات
تترا بورات سدیم
تترا پروپیلن آمونیوم هیدروکساید
تترا سدیم دی فسفات
تترا متیل بنزیدین
تترا هپتیل آمونیوم بروماید
تترا هیدروفوران
تترا کلرید کربن
تتراایزوپروپیل ارتو تیتانات
تترامتیل آمونیوم هیدروکساید
تتراکلرو اتیلن
تتراکلرور تیتانیوم
تتراکلرید طلا
تتراکلرید کربن
تتریپلکس 3
تتریپلکس 5
تتریپلکس پتاسیم
تتریپلکس مولکولار اپلیکم
ترالی
ترایزول
ترپوتنین   راپید کاستی آیکون
ترت بوتانول
ترت بوتیل الکل
ترت بوتیل متیل اتر
ترشیو بوتانول
ترنس آزوبنزول
تری  آمین
تری  آمین
تری اتیل آمین
تری اتیل امین
تری اتیل سیترات
تری اتیلن دی آمین
تری اتیلن گلایکول
تری اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
تری اکسید آنتی موان
تری اکسید بیسموت
تری پتاسیم سیترات
تری سدیم پلی فسفات
تری سدیم سیترات
تری سدیم سیترات
تری سدیم فسفات
تر سدیم فسفات
تری فسفات پتاسیم
تری فسفات سدیم
تری فلورو استیک اسید
تری فنیل فسفین
تری متوکسی متیل سیلان
تری متیل آمین
تری کلرو اتیلن
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو استیک اسید
تری کلرو بنزن
تری کلرید آنتیموان
تری کلسیم فسفات
تریپتوفان
تریپسین
تریپفان بلو
تریتون X100
تریتون X114
تریس
تریس HCL
تریس بیس
تریس گلایسین بافر
تریس هِیدروکسی آمینومتان هیدروکلراید
تریس هیدروکسی متیل آمینو متان
تست اتوکلاو
تست پروکسیداز
تلوریت پتاسیم
تلوریوم
تمد
تنتور بنژوان
تنگستات سدیم
تنگستو سیلیسیک اسید
تولوئن
تولوئن 4 سولفونیک اسید سدیم سالت
تولوئیدن بلو
توکوفرول
تویین 20
تویین 60
تویین 80
تی ال سی سیلیکاژل دار
تی تی سی فرمازان
تیامین
تیامین دی کلراید
تیامین هیدروکلراید
تیتان یلو
تیتانیوم ایزو پروپوکساید
تیتانیوم بوتوکساید
تیتانیوم تری کلراید
تیترازول EDTA 0/01
تیرازول EDTA مرک
تیترازول آمونیم تیوسیانات
تیترازول استاندارد پتاسیم
تیترازول استاندارد سدیم
تیترازول استاندارد مس
تیترازول اسید نیتریک
تیترازول اسید کلریدریک 1/  نرمال
تیترازول اسید کلریدریک1/ اراک شیمی
تیترازول اگزالیک اسید
تیترازول باریم کلراید 0/1 نرمال
تیترازول پتاسیم 1 نرمال
تیترازول پتاسیم 1/ 0 نرمال
تیترازول پتاسیم کلراید 3 مولار
تیترازول پرمنگنات پتاس
تیترازول تیو سولفات سدیم 0/1
تیترازول تیوسولفات سدیم 0/01 نرمال
تیترازول تیوسیانات آمونیم  1/ نرمال
تیترازول سود 0/02نرمال
تیترازول سود 01/
تیترازول سود 1/
تیترازول سود 1نرمال
تیترازول سولفوریک 0/1
تیترازول سولفوریک 1
تیترازول نیترات نقره 0/1
تیترازول نیتریک اسید 1نرمال
تیترازول هیپو سولفیت سدیم 0/1
تیترازول کلریدریک 0/1
تیترازول کلریدریک 1
تیترازول کلریدریک یکصدم نرمال
تیترازول ید  0/1
تیترازولیوم کلراید
تیروزین
تیمول
تیمول بلو سدیم سالت
تیمول فتالئین
تیمیدین
تیو سمی کاربازاید
تیو سولفات سدیم
تیو سیانات آمونیوم
تیو سیانات پتاسیم
تیو سیانات سدیم
تیو  سدیم
تیو گلی کولیک اسید
تیواستامید
تیوباربیتوریک اسید
تیوره
تیوسولفات سدیم
تیوسولفات سدیم 5 آبه
تیسیانات آمونیم
تیوسیانات پتاسیم
تیوسیانات سدیم
تیوفن
تیوگلی کولیک اسید
تیومرسال
تیونیل کلراید
جا پیپت گردان
جا لوله
جا لوله 90 خانه
جا لوله پلاستیکی 60 خانه
جاذبه CO2  شش عددی
جار بی هوازی
جالوله استیل 16خانه
جالوله استیل 20خانه
جالوله پلاستیکی 21 خانه
جالوله سیمی 60 خانه
جای پلیت استیل
جای پنبه
جای پیپت استیل
جای رنگ آمیزی شیشه ای
جای سر سمپلر
جای سمپلر
جای لام جعبه مشکی 100عددی
جای لوله فالکون
جعبه اسلاید  متحرک
جوش شیرین
جک آزمایشگاهی
جیبرلیک اسید
جیوه
چاپس
دایمدون
درابکین
دو پروپانل
دوپامین
دوتریم اکساید
دودکانول
دوکوسات سدیم
دوکوسات سدیم سالت
دکا هیدرو نفتالین
دکستران
دکستروز
دکسترین
دی آمونیوم اگزالات
دی آمونیوم هیدروژن سیترات
دی آمونیوم هیدروژن فسفات
دی  آمین
دی اتیل آمین
دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات
دی اتیل دی تیو کاربامید
دی اتیل مالئات
دی اتیل متا تولوئیدن
دی اتیلن تری آمین
دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید
دی اتیلن تری آمین پنتان استیک اسید
دی اتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول دی متا اکریلات
دی اتیلن گلایکول مونوبوتیل اتر
دی استن الکل
دی استیل مونوکسیم
دی ال لیمونن
دی اکتیل فتالئات
دی اکسان
دی اکسید تلوریوم
دی اکسید سلنیوم
دی اکسید سیلیسیم
دی اکسید منگنز
دی اکسیدزیرکونیوم
دی بوتیل آمین
دی بوتیل فتالات
دی بیوتین
دی پتاسیم تارتارات
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
دی تیو ترابیتول
دی سدیم تارتارات
دی سدیم تترا بورات
دی سدیم فسفات
دی سدیم فنیل فسفات
دی سدیم هیدرژن فسفات
دی سدیم هیدروژن فسفات خشک PA
دی سولفات پتاسیم
دی سولفیت پتاس
دی سولفین بلو
دی سیکلو پروپیل کتون
دی سیکلو سرین
دی فسفوروز پنتوکسید
دی فنیل آمین
دی فنیل آمین 4 سولفونیک اسید سدیم سالت
دی فنیل آمین P.A
دی فنیل آمین سولفانات باریم
دی فنیل آمین سولفانات سدیم
دی فنیل متان 4و4 دی ایزو سیانات
دی فنیل هیدرامین هیدرو کلراید
دی فنیل کاربازون
دی گزیلوز
دیگلوکرولاکتون
دی گلوکز
دی مانوز
دی مانیتول
دی متیل
دی متیل آمین
دی متیل آنیلین n.n
دی متیل استیلن دی کربوکسیلات
دی متیل پارا تولوئیدن
دی متیل سولفات
دی متیل سولفوکساید
دی متیل سولفوکساید
دی متیل فرمامید
دی متیل گلی اکسیم
دی مدیوم بروماید
دی نیترو سالیسیلیک اسید
دی نیتروفنون
دی کرومات آمونیم
دی کرومات پتاس
دی کرومات پتاسیم
دی کلرو اتان
دی کلرو متان
دی کلرو متان
دی(-) مانیتول
دیازتاز
دیاستیل منوکسیم
دیتیزون
دیجیتونین
ذغال اکتیو
ردامین بی
رزازورین
رزانیلین
رزبنگال زیگما
رزورسینول
رزوسیتول
رزین آمبرلیت
رنگ EA50
رنگ ائوزین
رنگ رایت
رنین
روبیدیوم هیدروکساید
روتنیوم رد
روغن J/b
روغن ایمرسیون
روغن تربانتین
روغن زیتون
روغن سدر
روغن سیلیکون
روغن کاج
روی پودر
روی گرانول
ریبوز
ریبوفلاوین
زئین
زاج آلومینیوم
زاج کروم
زانتان گوام
زایلاناز
زایلوز
زایلین اورانژ
زغال اکتیو
زیرکونیوم اکسی کلراید
ژانوس گرین
ژل لوپریکنت
ژلاتین
ژلاتین ماهی
ساپلیمنت اوره 4 درصد
ساپونین
ساخارین
سافرانین
سالیس آلدئید
سالیسیلیک اسید
سالیسین
ساماریم اکساید
ساکارز
ستریماید CTAB
ستیل الکل
ستیل پیریدینیوم کلراید
سدیم
سدیم آرسنیت
سدیم آزاید
سدیم آلومینات
سدیم ارتو فسفات
سدیم استئانات
سدیم استات
سدیم اسکوربات
سدیم اگزالات
سدیم ال لاکتات
سدیم برومات
سدیم بروماید
سدیم بورات
سدیم بورهیدرید
سدیم بی سولفات
سدیم بی سولفیت
سدیم بی کربنات
سدیم پر یدات
سدیم پراکساید
سدیم پروپیونات
سدیم پروکساید
سدیم پرکلرات
سدیم پلی فسفات
سدیم پیرو سولفیت
سدیم پیروات
سدیم تارتارات
سدیم تارتارات د هیدرات 2 آبه
سدیم تترا بورات
سدیم تترا فنیل بورات
سدیم تتراتیونات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم دزوکسی کولات
سدیم دودسیل سولفات
سدیم دی 2 اتیل هگزیل سولفوساکسینات
سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات
سدیم دی تیونات
سدیم دی تیونیت
سدیم دی سولفات
سدیم دی سولفیت
سدیم دی فنیل آمین سولفونات
سدیم دی هیدرژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات خشک
سدیم دی هیدروژن فسفات دو آبه
سدیم دی کرومات
سدیم سالِیسیلات
سدیم سولفات
سدیم سولفاید
سدیم سیلیکات 9 آبه
سدیم فلوئور سیلیکات
سدیم فلوراید
سدیم لوریل سولفات
سدیم متا آرسنیت
سدیم متا بی سولفات
سدیم متا بی سولفیت
سدیم متا پریودات
سدیم متا سیلیکات
سدیم متیلات
سدیم مونو وانادات
سدیم نیترات
سدیم نیترو پروکساید
سدیم هگزا متا فسفات
سدیم هیپوبروماید
سدیم هیدروژن سولفِیت
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم هیدرید
سدیم کبالت نیترات
سیم کلراید - NaCl
سدیم کلریت
سرم سیترات خرگوش
سریم III نیترات
سریم سولفات
سریک آمونیوم نیترات
سزیم کلراید
سفادکس جی 100
سفاروز 4بی
سفرا
سلنیت سدیم
سلنیوم
سلنیوم میکسچر ریجنت
سوبیوز 25گرمی
سلولاز
سلولز
سم استریکین
سم پرمترین
سم خمیری
سم سایپرمترین
سم سولفاک
سم فایکام
سمی کاربازاید هیدروکلراید
سنگ (صبا)
سنگ آهک
سود
سود کاستیک
سودولاین
سوربات پتاس
سوربیتول
سوربیک اسید
سولفا متازین
سولفات آلومینیوم
سولفات آمونیوم
سولفات آهن 2
سولفات آهن 3
سولفات اکسی تیتانیوم
سولفات باریم
سولفات بروسین
سولفات پتاس
سولفات پلی میکسین
سولفات جیوه
سولفات روی
سولفات سدیم خشک
سولفات لیتیم
سولفات مس
سولفات مس دو 5آبه
سولفات منگنز
سولفات منگنز 4 آبه
سولفات منیزیوم
سولفات نقره
سلفات نیکل
سولفات هیدرازین
سولفات کادمیوم
سولفات کاناوانین
سولفات کبالت
سولفات کلسیم
سولفامیک اسید
سولفانیل آمین
سولفانیلیک اسید
سولفاکینوکسالین
سولفاید آهن
سولفو سالیسیلیک اسید
سولفو متازین
سولفور کادمیم
سولفوریک اسید
سولفوکرومیک اسید
سولفیت سدیم
سولفید آمونیوم
سولفید روی استیفان
سولفید سدیم
سوکسینیک انیدرید
سیانامید
سیانو استامید
سیانو کوبالامین
  جیوه
سیترات آهن III
سیترات پتاسیم خوراکی
سیترات سدیم
سیترات سدیم آبدار
سیتریک اسید
سیتوکروم C
سیتوکنین
سیستئین هیدروکلراید
سیگماکوت
سیلیسیک اسید
سیلیکات سدیم
سیلیکاژل
سیلیکون آنتی فوم
سیلیکون پودر
سیلیکون کاربید
سینتومایسن
سیکلو هگزامید
سیکلو هگزانون
سیکلوهگزامید
سیکلوهگزان
سیکلوهگزانول
سیکلوهگزن
سیکلوهگزیل ایزوسیانات
سیکلوهگزیمید
شن دریا
صفحه 20*20 مخصوص TLC بسته 15 تائی
صمغ CMC
صمغ سندروس
صمغ سی ام سی
صمغ عربی
عصاره مخمر
فتالدئید
فراکتوز
فرمات سدیم
فرماریک اسید
فرمالدهید
فرمالین
فرمامید
فرمیک اسید
فرو سولفات آمونیم
فرو سیا نور پتاس
فروکتوز
فریون
فست بلو
فست رد
فست گرین
فسفات آلومینیوم
فسفات آمونیوم
فسفات پتاسیم
فسفات دی هیدروژن 2 آبه
فسفات دی هیدروژن آمونیوم
فسفات دی هیدروژن پتاسیم
فسفات سدیم
فسفات هیدروژن پتاسیم
فسفرو تنگستیک اسید
فسفریل تری کلراید
فسفریک اسید
فسفو مولیبدیک اسید
فسفوتنگستیک اسید
فسفوریل کلراید
فلاسک کشت سلولی
فلز آرسنیک
فلز آهن
فلز سلنیم
فلز کبالت
فلز کروم
فلوئورسین
فلوئورید پتاسیم
فلورسنت برایتنر زیگما
فلورسین
فلورن
فلورن 2 کربالدهید
فلورو گلوسینول
فلوریدریک اسید
فلوکسین بی
فلیم فتومتر کلینیکال
فنانترن
فنانتروکوئینون
فنل
فنل equilibrated
فنل رد
فنل فتالئین
فنوباربیتال
فنیل ایزو تیو سیانات
فنیل ایزو سیانات
فنیل تری اتوکسی سیلان
فنیل متیل سولفونیل فلوراید
فنیل هیدرازین
فنیل هیدرازین کلراید
فهلینگ A
فهلینگ B
فوربول 12 میریستات 13 استات
فورفورال
فورمامید
فوشین
فوشین اسید
فوشین بازیک
فولین
فولین فنل
فولیک اسید
فوماریک اسید
فیبرینیوژن گاوی و پلاسمای خرگوش
فیکساتول بافر 8
قرص DPD
قرص بافر
قرص بوگیر اتوکلاو
قرص فرمالین
قرص فنل رد
قرص کاتالیست پروتئین
قرص کجلدال
قرص کلر
قرص کلر شماره 1 پالین تست
قلع
قند گزیلوز
گاز آرگون
گاز استیلن
گاز اکسیژن
گاز پک A
گاز خلاء
گاز متان (سیلندر)
گاز نیتروژن
گاز نیتروساید
گاز هلیوم
گازپک A
گازپک C
گالاکتوز
گالیک اسید
گامبورگ B5 medium
گایاکول
گریس سیلیکون
گزیلنول اورنج
گزیلوز
گزیلول
گزیلول ل
گلایسین
گلایسین-آنیلین
گلایسین-گلایسین
گلسیرین
گلوتاتیون
گلوتارالدئید
گلوتامین اسید
گلوکز
گلوکز اکسیداز
گلوکز خشک
گلوکونات کلسیم
گلی اگزالیک اسید
گلی کولیک اسید
گلیسرول-2-فسفات
گلیسرین
گلیکوژن
گوگرد
گیمسا
لازین منو هیدروکلراید105700
لانولین
لاکتات کلسیم
لاکتو آلومین فلوکا
لاکتو دانسی متر
لاکتو فنل بلو
لاکتوز
لاکتوفنل کاتن بلو
لاکتیک اسید
لایت گرین
لوگول
لیتیم
لیتیم بروماید
لیتیم تترا بورات
لیتیم هیدروکساید
لیتیم کربنات
لیتیم کلراید
لیزوزیم
لیستین
لینولنیک اسید
مارگارین
مارکانو
مالئیک اسید
مالاشیت گرین
مالامید
مالت اکستراکت
مالتو دکسترین
مالتوز
مالتیتول
مالمید
مالییک انیدرید
مانیتول
ماکروویو داجستیو
مایکونازول
متا نیتروآنیلین
متابی سولفیت سدیم
متازایلن
متافسفریک اسید
متان سولفونیک اسید
متانول
متانول دوتره
متاوانادات سدیم
متیل آمین
متیل آکریل آمید
متیل استات
متیل استو استات
متیل اورانژ
متیل اکریلات
متیل بتا سیکلو دکسترین
متیل بروماید
متیل پارا هیدروکسی بنزوات
متیل پارابن
متیل جاسمونات
متیل رد
متیل سلولز
متیل گرین
متیل متا اکریلات
متیل ویوله
متیل یدید
متیلن بلو
متیلن کلراید
متیلن یلو
متیونین
محلول  پتاسیم کلراید
محلول 3MOL/L kcl
محلول ائوزین جی
محلول استاندارد
محلول سدیم هیدروکساید
محلول شیف
محلول فنل فتالئین
محلول نرمال هگزان
محلول نیترات نقره
محلول هنکس
محلول ویجس
محلول کواکس
محلول یونیورسال
مرکب چین
معرف VP
معرف آلفا نفتول
معرف ارلیچ نیوژن
معرف اریوکروم بلاکT
معرف اکسیداز
معرف ایندول
معرف بارفورد
معرف بایال
معرف رزازورین
معرف سیلوانف
معرف فرویین
معرف فریون
معرف فولین
معرف موروکساید
معرف هانوس
معرف کرومات پتاسیم
معرف کواکس
ملزتیور
ممبران سارتریوس 45/. استریل
منتول
منو سدیم گلوتامات
منو کلرو استیک اسید
منو کلرید ید
منیزیم
منیزیم سیلیکات
منیزیم هیدروکساید
منیزیم کربنات
موراکساید
مورفولین
مورین
مولیبدات آمونیوم
مولیبدات سدیم
مولیبدات سدیم 2 آبه
مولیبدات وانادات
مولیبدن 6 اکسید
مولیبدیک اسید
مولیپدیم کلراید
موم زرد
موم کاربانو
مونو پتاسیم فسفات
مکمل MSRV
میواینوزیتول
میکونازول نیترات
نئو متیلن بلو
نئو متیلن بلو - رنگ
نئوبیوسین سدیم سالت
ناتامایسین
نانو کلی
نایسین
نچرال رد
نرمکن نیکل
نشاسته
نفت
نفتالین
نفتیل استیک اسید
نفتینات کبالت
نمک
نمک راشل
نوا
نوار منیزیم
نیترات آلومینیوم
نیترات آمونیوم
نیترات آهن II
نیترات آهن III
نیترات استرانسیوم
نیترات اسکاندیوم
نیترات اورانیم
نیترات باریم
نیترات بیسموت
نیترات پتاسیم
نیترات جیوه
نیترات جیوه I
نیترات جیوه II
نیترات روی
نیترات سرب
نیترات سریم
نیترات لانتانیوم
نیترات لیتیم
نیترات مس
نیترات منگنز
نیترات منیزیم
نیترات نقره
نیترات نیکل
نیترات کادمیوم
نیترات کبالت
نیترات کبالت II شش آبه
نیترات کلسیم
نیترات یتریوم
نیترو اتان
نیترو بلو تترازولیوم کلراید(NBT)
نیترو بنزن
نیترو پروسید سدیم
نیترو متان
نیتریت سدیم
نیتریلیو تری استیک اسید
نیتریک اسید
نیگروزین
نین هیدرین
نیکل
نیکل کلراید
نیکوتین
نیکوتین آمید
نیکوتینیک اسید
هالامید
هایامین
هپس
هگزا اکو کبالت 2 نیترات
هگزا متازون
هگزا متافسفات
هگزا متیلن تترا آمین
هگزا متیلن دی آمین
هگزا کلرو پلاتین
هگزامین
هگزیل آمین
هماتوکسیلین
هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز
هیپو فسفروز اسید
هیپو فسفیت سدیم
هیپوریک اسید سدیم سالت
هیپوکلریت سدیم
هیدرازوبنزن
هیدرازین
هیدروبرومیک اسید
هیدروفلوریک اسید
هیدرومایسین بی
هیدروکسی آمونیوم کلراید
هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
هیدروکسی نفتول بلو
هیدروکسی نفتول بلو 25گرمی
هیدروکسید آلومینیوم
هیدروکسید آمونیوم
هیدروکسید آمونیوم کلراید
هیدروکسید آهن هیدرو کلراید
هیدروکسید استات سرب 2 خشک
هیدروکسید پتاسیم
هیدروکسید سدیم
هیدروکسید لیتیم
هیدروکسید کربنات مس
هیدروکسیل آمونیوم کلراید
هیدروکسیل آمین هیدرو کلراید
هیدروکسیل آمین کلراید
هیدروکلراید اسید
هیدروکینون
هیستامین کلراید
هیومیک اسید
وازلین
وانکومایسین
وانیلین
ونیل استات
ویتامین B1 روش با مارک BSM
ویتامین B12
ویتامین B5 روش با مارک BSM
ویتامین C
ویتامین K1
کائولین
کابون تترا کلراید
کاتالاز
کاتالیزور کجلدال
کادمیوم
کاربازول
کارل فیشر
کارمن
کارکوال وود
کازئین
کافئین
کالچین
کالسمید
کالماگیت
کالکن کربوکسیلیک اسید
کالکو فلوروایت
کالکون
کامفر
کانادابالزام
کانامایسین
کاوولین
کتوکونازول
کراتین
کراتین 40%
کربامویل کولین کلراید
کربن
کربن تترا کلراید
کربن دی سولفیت
کربن دی سولفید
کربن نانوتیوپ
کربنات آمونیوم
کبنات استرانسیوم
کربنات باریم
کربنات باریم 500گرمی
کربنات بیسموت
کربنات پتاسیم
کربنات روی
کربنات سدیم
کربنات سرب II
کربنات مس
کربنات هیدروکسی مس
کربنات کادمیوم
کربنات کلسیم
کربنات کلسیم خوراکی
کربول فوشین
کربوکسی متیل سلولز
کرزول رد
کرزیل ویولت
کرومات آمونیوم
کرومات باریم
کرومات سدیم
کروماتروپ 2R
کرومو تروپ R2
کروموتروپیک اسید
کرومیدوم کلراید
کرومیوم اکساید
کرون اتر
کریستال ویوله
کلرئیدرات هیدروکسیل آمین
کلرال هیدرات
کلرام فنیکل
کلرامفنیکل
کلرامین تی
کلرو استیک اسید
کلرو بنزن
کلرو تری متیل سیلان
کلرور آمونیم
کلرور آمونیوم
کلرور پالادیم
کلرور پتاس
کلرور قلع
کلرور لیتیم
کلرور کلیسم
کلرورسدیم
کلرورهیدرات
کلروژنیک اسید
کلروسولفونیک اسید
کلرید آنتیموان
کلرید آهن
کلرید آهن II
کلرید پلاتین
کلرید جیوه I
کلرید جیوه II
کلرید روی
کلرید سرب
کلرید طلا
کلرید فریک(آهن III)
کلرید قلع
کلرید قلع II
کلرید قلع P.A I
کلرید گلد هیدراته
کلرید لیتیم
کلرید مس
کلرید مس I
کلرید مس II
کلرید منگنز
کلید منیزیم
کلرید منیزیم 6 آبه
کلرید نقره
کلرید نیکل
کلرید کادمیم
کلرید کبالت
کلرید کبالت II
کلرید کروم
کلرید کروم III
کلریدریک اسید
کلریدسدیم
کلسترول
کلسیم
کلسیم استئارات
کلسیم استات
کلسیم اگزالات
کلسیم بروماید
کلسیم پانتوتنات
کلسیم دی هیدروژن فسفات یک آبه
کلسیم هیدروژن فسفات
کلسیم هیدروکساید
کلسیم کلراید
کلشسین
کلوتریمازول
کلودیون
کلورازول بلک
کلیندامایسین
کنگرد
کنیتین
کوئینولین
کوئینین هیدروکلراید
کوایکس (پارا دی متیل آمینو بنزآلدئید)
کوپریزون
کوتریموکسازول
کوجیک اسید
کورکومین
کوماسی برلیانت بلو
کوکونات فتی اسید
کیتوسان
کینولین
یدات سدیم
یدواتان
یدوبوتان
یدوپروپان
یدور پتاسیم
یدور جیوه
یدور روی
یدور سدیم
یدور سرب
یدور مس
یدومتان
یست نیتروژن بیس
یوروپیوم3اکسید

D اکتینومایسین آنتی بیوتیک            Actinomycin

  B آمفوتریسین              Amphotericin B

  آمپی سیلین                 Ampicillin

  کاربنی سیلین                Carbenicillin          

   سفوتاکسیم                 Cefotaxime

  کلرامفنیکل                    Chloramphenicol

   اریترومایسین               Erythromycin

    جی 418G                          418

   جنتامایسین                  Gentamicin

 هیگرومایسین بی                 Hygromycin B 

 کانامایسین                             Kanamycin  

C میتومایسین                          Mitomycin C

 نئومایسین                                 Neomycin

 نیستاتی                                   Nystatin

 پنی سیلین جی                     Penicillin G

  B  پلی میکسین                       Polymyxin B

  پورمایسین                               Puromycin

اسپکتینومایسین                     Spectinomycin

استرپتومایسین                        Streptomycin

 تتراسایکلین                               Tetracyclin

آنتی بیوتیک پلی میکسین

آنتی بیوتیک پنی سیلین + استرپتومایسین

آنتی بیوتیک وانکومایسین

آنتی بیوتیک کلستین

استرپتومایسین زیگما

پنی سیلین استرپتومایسین

پوترسین پودر پنی سیلین20 میلیون یونیت

وانکومایسین

 

واردات و عرضه و فروش انواع آنزيمهاي((ensymes آزمايشگاهي (ازدسته هاي مختلف)، Inhibitors/Retardants   ، انواع اسيد هاي چرب آزمايشگاهي ، ويتامين هاي آزمايشگاهي ،سيتوكنين ها  (Cytokinins)  ، نانو (نانوذرات، نانومواد و نانوپودر) ازمايشگاهي ،  Gibberellins  ، قندهاي ازمايشگاهي، پلي ساكاريدهاي آزمايشگاهي،مواد شيميايي تست و گسترش گياهي(Auxins) با بالاترين خلوص ، جهت تحقيقات علمي ، پروژه هاي دانشجويي، تست توليد ، آناليز،بافت شناسي ، ياخته شناسي ، كالبدشناسي ، ريخت شناسي ، جنين شناسي ،آناتومي ، فيزيولوژي ، امور آزمايشگاهي و.. از معتبرترين كارخانه هاي توليدي اين محصولات در دنيا.

-آنزيمهاي آزمايشگاهي(ensymes): (كاربرد آزمايشگاهي)

 

1- اكسيدوردوكتازها (oxidoredutases):

هيدروژنازها-اكسيدازها- پراكسيدازها-اكسيدونازها

2-ترانسفرازها transferases)) :

متيل ترانسفرازها – كليكوزيل ترانسفرازها

3-هيدرولازها:

لسترازها-گليكوزيدازها-پپديدازها

4-ليازها (lyases):

دكربوكسيلازها-هيدرولازها

5-ايزومرازها (isomerases):

اپيمرازها

6-ليگازها

از دسته هاي بالا تنها چند مورد به ايجاز نام برده مي شود: (كاربرد آزمايشگاهي)

 

استيل كوآنزيم A(scoa) – ديسموتاز- سلولاز( اندوگلوكونازها، اگزوگلوكونازها ، بتاگلوكزيدازها) – ليپاز- اميلاز- گزيلاناز(زايلاناز)- گلوكوآميلاز-آلفا آميلاز- پروته از- پکتيناز-  فوريلاز- ژلاتين از - پنيسلين از- فسفاتازها ( فيتاز) – بتاگلوكوناز-زيلوز – پنتوزانازها – پروتياز- كاتالاز- پراكسيداز – گلوكزاكسيداز-كربنيك انيدراز.

 

Inhibitors/Retardants:
abscisic acid (ABA)   آبسيسيك
ancymidol  آنسيميدول
carbaryl  كارباريل
chlormequat
chloro IPC
daminozide
flurprimidol
hydrogen cyanamide
maleic hydrazide (MH)
mefluidide
mepiquat chloride
paclobutrozol
prohexadione calcium
succinic acid (SADH)
uniconazole

 

از اسيدهاي چرب آزمايشگاهي تنها چند مورد به ايجاز نام برده مي شود: (كاربرد آزمايشگاهي)

 

پالمتيك palmitic)) – استاريك ( stearic) – ميريستيك – لوريك (lauric) – اولييك (oleic) – لينولنيك (linolenic) – لينولييك (linoleic) – آراشيدونيك (arachidonic)- ايكوزاپالنتاتوييك (eicosapentaenoic) – دكوزاهگزانوييك ( docosahexaenoic) – بوتيريك – كاپرليك – كاپروييك – لا‍‍‍ريك.

 

معرفي برخي از ويتامين هاي آزمايشگاهي ،قابل عرضه: (كاربرد آزمايشگاهي)

 

A-D-E-K  و گروه B (B1 تيامين-B2ريبوفلاوين-B3نياسين-B5نيكوتيناميد-B6پيريدوكسين-B9فوليك-B12كوبالامين).

 

 برخي از Cytokininsآزمايشگاهي قابل عرضه:

 

CPPU

kinetin كينتين

Ethylene/Ethylene releasers اتيلن

ethephon اتفون

Ethylene اتيلن

 

 معرفي برخي از نانو ذرات قابل عرضه توسط اين واحد تجاري:

 

 

نانو اكسيد تيتانيوم TiO2 99%
نانو اكسيد آلومينيوم %99 Al2O3
نانو اكسيد زيركونيوم %99 ZrO2
نانو اكسيد روي  ZnO 99%
نانو اكسيد منيزيم %99  MgO
نانو اكسيد سيليكون %99  SiO2
نانو اكسيد آهن %99  Fe2O3
نانو اكسيد مس %98  CuO
نانو اكسيد قلع %99  SnO2
نانو سيليكون كاربيد %99 SiC
نانو تيتانيوم كاربيد %99  TiC
نانوپودر اكسيد اينديوم - قلع %99 
نانو اكسيد اينديوم %99  In2O3
نانو اكسيد سريم %99  CeO2
نانو نيتريد تيتانيوم %99  TiN
نانو اكسيد تنگستن %99  WO3
نانو اكسيد آهن %9.  Fe3O4

 


Gibberellins (GA):
GA4

GA7
GA3
 

معرفي برخي از قندهاي آزمايشگاهي قابل عرضه توسط اين واحد تجاري:

 

انواع منومري(منوساكاريدها)- دی‌مری (دی‌ساکاریدها)-تریمری( تری‌ساکاریدها)- الیگومری (الیگوساکاریدها) و پلیمری (پلی‌ساکاریدها(

آلدوزها(تريوز-تتروز-پنتوز-هگزوز)

آلدوهگزوزها

تك قندي ها (گلوكز- فروكتوز-گالاكتوز)

دوقندي ها (لاكتوز-ساكاروز-مالتوز)

1و3 دي هيدروكسي پروپانون

3و2 دي هيدروكسي پروپانون(گليسر آلدييد)

سوربيتول

برخي از پلي ساكاريدهاي آزمايشگاهي قابل عرضه:

 

نشاسته-گليكوژن-سلولز-پكتين

 

برخي ازمواد شيميايي تست و گسترش گياهي آزمايشگاهي (Auxins):

 

      {1-naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استيك
2,4-D }
{3-indoleacetaldehyde acid (IAld) }  3-ايندول استالدييد
{3-indoleacetic acid (IAA)}                3-ايندول استيك
{3-indolepyruvic acid (IPA) }            3-ايندول پيروويك
{indolebutanoic acid (IBA)}               ايندول بوتانوييك

آلفايزر- آلدريچ- فلوكا -زيگما(سيگما)

SIGMA- FLUKA- ALDRICH -ALFAAESAR

 

نمایندگی فروش انواع ارلن های آزمایشگاهی:
ارلن  رداژ دار250
ارلن 100
ارلن 100 پلاستیکی
ارلن 1000
ارلن 100رداژ دار
ارلن 2000
ارلن 25
ارلن 250
ارلن 4000
ارلن 50
ارلن 500
ارلن پلاستیکی 250
ارلن خلاء 1000
ارلن خلاء 2000
ارلن خلاء 250
ارلن خلاء 500
ارلن سر رداژ 250 با درب

ارلن  رداژ دار100

 و دهها مورد دیگر.

 

الک  4
الک  45
الک  8
الک  9/5mm
الک 1
الک 10
الک 100
الک 12
الک 14
الک 150
الک 170
الک 180
الک 190
الک 2/5mm
الک 2/8mm
الک 20
الک 200
الک 2000
الک 230
الک 250
الک 3/8
الک 30
الک 325
الک 35
الک 40
الک 400
الک 420
الک 5/16
الک 6/35mm
الک 60
الک 7
الک 80
الک 850
الک مش 6
الک18

 

 و دهها مورد دیگر.

 

بالن 10 ته گرد 14*23
بالن 100
بالن 100 ته گرد 32*29
بالن 1000
بالن 1000 ته صاف
بالن 1000سه دهانه
بالن 15 ته گرد 14*23
بالن 25
بالن 25 ته گرد 14*23
بالن 25 ته گرد 29*24
بالن 250
بالن 50
بالن 50 ته گرد 14*23
بالن 50 ته گرد 29*24
بالن 500
بالن 500 با لوله جانبی
بالن 5000 رداژ دار ته صاف
بالن 500ته صاف
بالن 6000
بالن تقطیر
بالن تقطیر 250 با لوله جانبی
بالن تقطیر 500 بالوله جانبی
بالن تقطیر دو دهانه
بالن ته صاف 100رداژ
بالن ته صاف 2000 شات
بالن ته صاف 250 شات
بالن ته صاف 29*32 2لیتری
بالن ته صاف500رذاژ24/40
بالن ته صاف500رذاژ29
بالن ته گرد
بالن ته گرد 100 سی سی رداژ 24*29
بالن ته گرد 250
بالن ته گرد 500
بالن ته گرد 500 رداژ 29/32
بالن ته گرد سه دهانه
بالن درب دار 100
بالن درب دار 50
بالن رداژدار 250 ته صاف
بالن رداژدار ته صاف دودهانه 250
بالن رداژدار ته صاف دودهانه 500
بالن ژوژه
بالن ژوژه  5cc
بالن ژوژه 10
بالن ژوژه 10
بالن ژوژه 100
بالن ژوژه 1000
بالن ژوژه 110 خامه
بالن ژوژه 200
بالن ژوژه 2000
بالن ژوژه 25
بالن ژوژه 250
بالن ژوژه 50
بالن ژوژه 500
بالن ژوژه پلاستیکی 500
بالن کجلدال 250CC
بالن کجلدال500CC

150

بشر 2000
بشر 25
بشر 3000

 

 

بشر 400
بشر 5
بشر 50
بشر 5000
بشر 600 پلاستیکی
بشر 600cc
بشر 800
بشر بوتیرومتر ژربر
بشر پلی پروپیلن 100
بشر پلی پروپیلن 1000
بشر پلی پروپیلن 2000
بشر پلی پروپیلن 3000
بشر پلی پروپیلن 50
بشر پلی پروپیلن 500
بشر پلی پروپیلن سری 5 عددی
بشر1000cc
بشر250پلی پروپیلن
  و دهها مورد دیگر.

 

 

 

 

بوتیرومتر 10% ژربر
بوتیرومتر 50% خامه
بوتیرومتر 6% شیر
بوتیرومتر بستنی 20% ژربر
بوتیرومتر پنیر 40% ژربر
بوتیرومتر خامه 70% ژربر
بوتیرومتر شیر 8% ژربر
بوتیرومتر کره 90%

 

 و دهها مورد دیگر.

 

 

 

بورت 10 شیر تفلونی
بورت 10 شیر شیشه ای
بورت 100
بورت 25
بورت 25 رنگی
بورت 25 شیر شیشه ای
بورت 50
بورت 50 رنگی
بورت اتومات با مخزن
بورت اتوماتیک
بورت اتوماتیک 25
بورت اتوماتیک 50
بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی 50
بورت دیجیتال  50 سی سی
بورت ساده 50
بورت شیردار 50 آلمان

 

 و دهها مورد دیگر.

 

، معرفی برخی شیشه‌آلاتآزمایشگاهیدرسایزهای مختلف
انواع بالن ژوژه – انواع ارلن – انواع بشر، انواع پی‌پت، پی‌پت حبابدار، استوانه مدرج،بالن تقطیر – ترمومتر ظروف نمونه‌برداری – انواع بورت – بورتاتوماتیک – پوآر – پلیت – پی‌ست – جالوله، لوله‌ آزمایش – دسیکاتور –سری کجلدال – سری تقطیر – تایمر، بورت‌های دیجیتال – پوار بورت، مخزن بورت – قیف – قطره‌چکان، انواع کاغذ صافی با سایز و شماره‌های مختلف – میله وپایه – چراغ گاز، ارلن خلاء – بوته چینی – کروزه – انواع صافی – انواع بریکس سنج – بومه اسید، بومه الکل – لام و لامل و ........

 

،

 

، انواع شيشه آلات از كمپاني هاي مختلف (ارلن ، بالن ، پي پت ،مزور، ديسكاتور، دكانتور، شيشه محيط كشت و پتری دیش ...)
این گروه آمادگی خود را در جهت ارائه مشاوره و ارسال کاتالوگ در زمینه تجهیز کامل آزمایشگاه ها به صورت رایگان اعلام میدارد.

 

 

1.         ارلن 50 ميلي

 

2.         ارلن 100 ميلي

 

3.         ارلن 250 ميلي

 

4.         ارلن 500 ميلي

 

5.         ارلن 1000 ميلي

 

6.         ارلن 2000 ميلي

 

7.         ارلن 5000 ميلي

 

8.         ارلن خلا 250 ميلي

 

9.         ارلن خلا 500 ميلي

 

10.      ارلن خلا 1000 ميلي

 

11.      الكل سنج

 

12.      الكل سنج  قدیمی

 

13.      بالن 100 ميلي

 

14.      بالن 250 ميلي

 

15.      بالن 500 ميلي

 

16.      بالن 1000 ميلي

 

17.      بالن 2000 ميلي

 

18.      روداژ نمودن بالنها

 

19.      بالن دودهانه 250 ميلي

 

20.      بالن دودهانه 500 ميلي

 

21.      بالن دودهانه 1000 ميلي

 

22.      بالن ژوژه 25 ميلي

 

23.      بالن ژوژه 50 ميلي

 

24.      بالن ژوژه 100 ميلي

 

25.      بالن ژوژه 250 ميلي

 

26.      بالن ژوژه 500 ميلي

 

27.      بالن ژوژه 1000 ميلي

 

28.      بالن ژوژه 2000 ميلي

 

29.      بشر 25 ميلي

 

30.      بشر 50 ميلي

 

31.      بشر 100 ميلي

 

32.      بشر 150 ميلي

 

33.      بشر 250 ميلي

 

34.      بشر 400 ميلي

 

35.      بشر 600 ميلي

 

36.      بشر 800 ميلي

 

37.      بشر 1000 ميلي

 

38.      بشر 2000 ميلي

 

39.      بورت 25 ميلي

 

40.      بورت 50 ميلي

 

41.      بورت اتوماتيك 25 ميلي

 

42.      بورت اتوماتيك 50 ميلي

 

43.      بومه اسيدي

 

44.      تانك كروماتوگرافي

 

45.      ترمومتر 0، 100

 

46.      ترمومتر 0، 200

 

47.      ترمومتر 0، 300

 

48.      ترمومتر 0، 400

 

49.      ترومتر max،min

 

50.      ترومتر ديجيتال

 

51.      ترمومتر يخچال

 

52.      پكنومتر 25 ميلي

 

53.      پكنومتر 50 ميلي

 

54.      پيپت 1 ميلي

 

55.      پيپت 2 ميلي

 

56.      پيپت 5 ميلي

 

57.      پيپت 10 ميلي

 

58.      پيت ژوژه 1 ميلي

 

59.      پيپت ژوژ 2 ميلي

 

60.      پيپت ژوژه 5 ميلي

 

61.      پيپت ژوژه 10 ميلي

 

62.      دكانتور 500 ميلي

 

63.      دكانتور 1000 ميلي

 

64.      شيشه درپيچدار 100 ميلي

 

65.      شيشه درپيچدار 250 ميلي

 

66.      شيشه درپيچدار 500 ميلي

 

67.      شيشه درپيچدار 1000 ميلي

 

68.      شيشه پودري و مايعي 250 ميلي

 

69.      شيشه پودري و مايعي 500 ميلي

 

70.      شيشه پودري و مايعي 1000 ميلي

 

71.      لام

 

72.      لامل 18*18

 

73.      لامل 24*50

 

74.      مزور 50 ميلي

 

75.      مزور 100 ميلي

 

76.      مزور 250 ميلي

 

77.      مزور 500 ميلي

 

78.      مزور 1000 ميلي

 

79.      مخزن بورت سفيد و رنگي

 

و.....

تجهیزات روتین آزمایشگاهی:

آلمانی   MAX-MIN

اپلیکاتور پلاستیکی

اسپاچول

اسپیسر تانک عمودی 7305D

المنت

الکترود PH

الکل سنج

الکل سنج 100-0

الکل سنج

ترمومتر دار

باریل

بوته چینی
بوته چینی 100
بوته چینی 40 سی سی
بوته چینی قطر60میلی متر

بومه  0-30

بومه 0-70

بک گاز

بک گاز

شیردار با شعله پخش کن

پارا فیلم

پارچ 2 لیتری پلاستیکی

پایه الکترود

پایه بورت

پایه حلقوی

پایه سدیمان

پایه سمپلر8کاناله

پایه ومیله

پرل

پنبه

پنس

پنس بشرگیر

پنس لوله گیر

پنس کوره متوسط

پوار بورت

پوار پیپت

پوار پیپت 1

پیپیتور

پیست
پیست 1000
پیست 250
پیست 500

پیکنومتر 100
پیکنومتر 50
پیکنومتر25

تانک TLC

تانک TLC20*21

تایمر دیجیتال

تایمرسه زمانه

توری نسوز

تیغ اسکالپر

تیغ بیستوری 11

تیغ بیستوری 22

چراغ الکلی شیشه ای
چراغ الکلی فلزی
چسب
چسب اتوکلاو
چسب انتلان
چسب سیتولوژی
چسب نشاسته
چسب کانادا بالزام
چگالی سنج1200-1300
چوب پنبه 13
چوب پنبه سری 10 عددی
چوب پنبه سری 16 عددی
چوب پنبه سوراخ کن
چوب پنبه شماره 3
چوب پنبه شماره 5
حلقه سر لوپ
خرطوم خلاء
خط کش آنتی بیوگرام
خط کش هماتوکریت
خلاءسنج عقربه ای
خمیر هماتوکریت
دانسیو متر 1000-1200
دانسیو متر 1000-1300
دانسیومتر 1200-1300

درب ارلن خلاء
درب بالن ژوژه
درب بوتیرومتر ژربر
درب سیلیکونی بدون سوراخ شماره 4
درب شیشه 60 سی سی
درب لاستیکی شماره 8

دستکش ضد اسید
دستکش لاتکس
دستکش نسوز
دستکش یکبار مصرف

دوراهی مبرد

دوش چشم شور

دکانتور 2000
دکانتور0 25
دکانتور500

ذره بین

رابط(دوشاخ)
راپید کاستی آیکونHBSAG
رداژ نر و ماده 24 (جفت)
رداژ نر و ماده 29 (جفت)

رطوبت سنج
رطوبت سنج چهارگوش
رطوبت سنج دیجیتال
رطوبت سنج دیجیتال  ساعت دار صفحه بزرگ
رطوبت سنج غلات

رک خشک کن لوله
رک میکروتیوپ2سی سی
رک نوک سمپلر
رک نوک سمپلر آبی
رک نوک سمپلر زرد
رک نوک سمپلر کریستالی
رک کرایوتیوپ

زیر الک

ساخاریمتر60-90

ساخارین

ساعت

آزمایشگاهی

سبد اتوکلاو
سبد استیل
سبد رنگ آمیزی فلزی
سبد سیمی
ست تقطیر دین استارک شیردار
ست فیلتراسیون چینی
ست فیلتراسیون میلی پور

ستون کروماتوگرافی
ستون کروماتوگرافی 1cc
ستون کروماتوگرافی صافی دار

سر سمپلر آبی
سر سمپلر آبی 1000 لاندا
سر سمپلر پانصد عددی آبی
سر سمپلر زرد
سر سمپلر سفید 1000 عددی قابل اتوکلاو
سر سمپلر هزار عددی زرد
سر سمپلر کریستالی
سرسمپلر 300لاندا
سرسمپلر سفید

سری تقطیر 4قسمتی

سری سبد استیل

سل

سل اسپکت 10

سانت

سل شیشه ای

اسپکت

سل کوارتز 1.4سی سی 190-

2500نانومتر

سل کوارتز 10*10

سه پایه
سه راهی
سه راهی کلایزن
سواپ پنبه دار

سوزن کشت حلقه ای (لوپ)

سوکسله 125 با بالن 250
سوکسله 250 کامل
سوکسله 500

سیم پلاتین

سینک 45*50 سرامیکی
سینک استیل
سینک رزین آپوکسی42*42
سینک ضد اسید
سینک ضد اسید پلیمری 45*45
سینی رنگ آمیزی

شلنگ آب
شلنگ سیلیکونی
شلنگ ضد اسید 8mm
شلنگ ملانژور
شوف بالن 1000
شوف بالن 2000
شوف بالن 250 سی سی
شوف بالن 500 سی سی
شیر عصائی آب سرد ساده
شیشه 125 سی سی تیره
شیشه 250 سی سی
شیشه 250 گرمی
شیشه 30 سی سی
شیشه 500 سی سی
شیشه 500 گرمی
شیشه 60سی سی رنگی
شیشه پنی سیلین با درب پلاستیکی
شیشه پودری 1000 سفید
شیشه پودری 125 رنگی
شیشه پودری 125 سفید
شیشه پودری 250 رنگی
شیشه پودری 250 سفید
شیشه پودری 500 رنگی
شیشه پودری 60 رنگی
شیشه پودری رنگی 1000
شیشه درب آبی 100
شیشه درب آبی 1000
شیشه درب آبی 250
شیشه درب آبی 500
شیشه درب سمباده
شیشه درپیچدار 10cc
شیشه رنگی 1000
شیشه ساعت
شیشه ساعت 20 سانت
شیشه مایعی 1000
شیشه مایعی 1000سفید
شیشه مایعی 60cc
شیشه مایعی رنگی 1000
شیشه مایعی رنگی 125
شیشه مایعی رنگی 250
شیشه مایعی رنگی 500
شیشه مایعی سفید 500cc
شیشه مک کارتنی
شیکر ارلن بالن
شیکر الک
شیکر لوله

ظرف ادرار 50 سی سی استریل
ظرف ادرار 60 سی سی استریل
ظرف ادرار استریل
ظرف الکترولیز
ظرف پلاستیکی
ظرف توزین 30*50
ظرف در پیچ دار 1000 قابل اتوکلاو
ظرف مدفوع
عدسی ساخت تلسکوپ 2 عددی

عینک آزمایشگاهی

فیلدوپلاتین

قاب با لامپUV وات 8
قاب لامپ 45سانت UV
قاب لامپ 60 سانت
قاب لامپ 90سانت UV
قاب لامپ UV
قاب لامپ یو وی 90 سانت
قاشقک

قطره چکان
قطره چکان 125سرتخت
قطره چکان پواردار
قطره چکان پواردار 125 سی سی
قطره چکان پواردار 60 سی سی
قطره چکان خروسکی
قطره چکان دوسی
قطره گیر
قطره گیرچپقی29*32

قلم الماس

قیچی
قیچی تشریح

گیره
گیره ارلن بالن
گره بشر
گیره بورت
گیره دکانتور
گیره فیشر
گیره قیف بزرگ
گیره قیف کوچک
گیره لوله
گیره مگنت
گیره نوا
گیره کوره
گیره کوره 60سانت
گیره کوره متوسط
گیره کوره کوتاه

لام
لام 50 عددی
لام 72چینی1
لام 72عددی چینی
لام نئوبار آینه دار آلمانی
لام نئوبار ساده
لام نئوبار ساده آلمانی
لام ولامل هاوارد
لامپ 45سانت UV
لامپ 90سانت UV
لامپ UV -60
لامپ UV15 باقاب 45سانت
لامپ میکروسکوپ
لامپ میکروسکوپ 6v-15w
لامپ میکروسکوپ نیکون
لامپ یو وی 90 سانت
لامل
لامل 18*18
لامل 22*22
لانست
2247    لانست 200 عددی

لنز پیپر
لنز چشمی مدرج
لوپ میکروب شناسی 50عددی

ماسک

شیمیائی

ماسک یکبار

مصرف

مبرد 50 سانتی حبابدار
مرد 50 سانتی ساده
مبرد 50 سانتی مارپیچ
مبرد حبابدار
مبرد ساده 24/40
مبرد سوکسیله45/40
مبرد مارپیچ
مبرد مارپیچ24/40
مبرد کجلدال
مبرد+سیفون

ماکروکجلدال 10 قطعه ای
مایعی رنگی 125چین
مایعی رنگی 60 چین

محزن بوتیرومتر

مخزن پیپتور

مگنت 1 سانت
مگنت 1/5 سانت
مگنت 2 سانت
مگنت 2/5 سانت
مگنت 3 سانت
مگنت 4سانت
مگنت 5 سانت
مگنزون2   4و4نیترو فنیلازو 1 نفتل
ملانژور سفید
ملانژور قرمز

میکرو پلیت ته U
میکروتیوپ 0/2 (1000 عددی)
میکروتیوپ 0/5
میکروتیوپ 0/5( 1000 عددی)
میکروتیوپ 1/5
میکروتیوپ 1/5 (500 عددی)
میکروتیوپ 2 درب قفل دار غیراستریل(500عددی)
میکروسکوپ 1000 برابر برقی تایوان دو لنز
میکروسکوپ دو چشمی
میکروسکوپys100
میکرومتر0.001 دیجیتال
میکرومتر0-25
میکروهماتوکریت با تایمر مکانیکی
میکروکریستال سلولز

نسکو فیلم

نیرو سنج 10 نیوتن

هت پلیت

هات پلیت با همزن

مغناطیسی

هیدرومتر
هیدرومتر 1000-1050 فرانسوی
هیدرومتر 1000-1100 فرانسه
هیدرومتر 1000-1500 فرانسه
هیدرومتر 1000-2000 فرانسوی
هیدرومتر 1000-950 فرانسه
هیدرومتر 1300-1400
هیدرومتر 1300-1400 آلمانی
هیدرومتر 152H فیشر آمریکا
هیدرومتر 700-750 آلمانی
هیدرومتر 700-800
هیدرومتر 800-750 آلمانی
هیدرومتر 800-850فرانسه
هیدرومتر 850-900 آلمانی
هیدرومتر 900-1000 آلا
هیدرومتر 900-950 فرانسه
هیدرومتر 950-1000
هیدرومتر 950-1000 فرانسه
هیدرومتر بومه
هیدرومتر خاک آلمانی

واشر ارلن خلاء

ویال 1/5cc
ویال 13 سی سی
ویال 6 cc
ویال CBC
ویال COD
ویال استریومایسین پنسیلین

کارتوش 100*28
کارتوش 20*80
کارتوش 30*100
کارتوش 33*94
کاردک

کالریمتر

میکروسکوپ

کپسول چینی 100سی

سی

کپسول چینی 35سی سی

باقطر65mm

کرایوتیوپ1/8

کرایو ویال
کرایوتیوپ1/8

کرنومتر
کرنومتر سه زمانه
کروزه
کروزه 100 چینی
کروزه 200
کروزه 25
کروزه 50
کروزه 50 آلمانی
کروزه درب دار 25 چینی
کروزه درب دار 30 چینی
کروزه درب دار 40 چینی
کروزه دربدار 10 سی سی
کروزه دربدار 50 چینی
کروزه دربدار100چینی
کروزه صافی دار 30 سی سی دهانه 35م آلمانی
کروزه صافی دار 4 -3/5 سانت آلمانی
کروزه صافی دار 50 سی سی دهانه 45م آلمانی

کرونومتر دیجیتال
کرونومتر عقربه ای

کریستالیزور 45*80

کریستالیزور
کریستالیزور 45*

کلید بوتیرومتر

کوت اسپکت 4/5 سانت آلمانی

100عددی

کوت اسپکت

کوارتز

کوت شیشه ای

کولیس  دیجیتال 15سانت
کولیس  دیجیتال 20سانت
کولیس دیجیتال 30 سانت
کولیس معمولی

کووت میلتونروی

کووت میکرو پلاستیکی(100عددی)

کیسه اتوکلاو (بسته 25 برگی)

یپت پاستور بلند پلاستیکی(بسته 500 عددی)

یپت پاستور کوتاه پلاستیکی(بسته 500عددی)

یپت پاستور بلند پلاستیکی(بسته 500 عددییپت پاستور کوتاه پلاستیکی(بسته 500 )

و دهها مورد دیگر.

 

 

 

ترازو 0/0001-210گرم
ترازو 0/001 گرم
ترازو 0/001-120 گرم
ترازو 0/001-210گرم
ترازو 0/01-300گرم
ترازو 0/01-4100گرم
ترازو 0/01-600گرم
ترازو 0/01-6100 گرم
ترازو 0/1 -1500 گرم
ترازو 0/1-1200 گرم
ترازو 0/1-2000 گرم
ترازو 0/1-3000 گرم
ترازو 0/1-4000 گرم
ترازو 0/1-400گرم
ترازو 0/1-500 گرم
ترازو 0/1-600گرم
ترازو 01/-100 گرم
ترازو 01/-200 گرم
ترازو 1/.-100
ترازو 1-10کیلوگرم
ترازو 1-1500گرم
ترازو 1-5000 گرم
ترازو با دقت 0/00001 گرم
ترازو با دقت 0/001 گرم
ترازو رطوبت سنج
ترازو- یک کفه ای-2610 گرم
ترازو0/0001-120گرم
ترازو0/0001-210گرم
ترازو0/0001-310گرم
ترازو1-2000گرم
ترازوی  0/01-100گرم
ترازوی 0/001-310 گرم
ترازوی 1-3000 گرم
ترازوی 1-5000 گرم
ترازوی 5/- 3000 گرم

 و دهها مورد دیگر.

 

ترمو رطوبت دیجیتال
ترمو لاکتو دانسیومتر
ترمو لاکتو دانسیومتر بالا
ترمو متر آسفالت
ترمو متر الکلی
ترمو مترو دانسیومتر بالا
ترمورطوبت دیجیتال
ترمومتر 0-100 الکلی
ترمومتر 0-110الکلی
ترمومتر 0-250
ترمومتر 0-360
ترمومتر 10_110
ترمومتر 10-150
ترمومتر 10-250
ترمومتر 110+10 جیوه ای
ترمومتر 20-250+
ترمومتر 300 آسفالت
ترمومتر 400_0
ترمومتر 50_200
ترمومتر -50+200 قلمی
ترمومتر 50-150+
ترمومتر 50-150+ ضد آب
ترمومتر آسفالت دیجیتال 150درجه
ترمومتر الکلی
ترمومتر جیوه ای
ترمومتر چینی
ترمومتر دیجیتال
ترمومتر دیجیتال 910-200F
ترمومتر دیجیتال 910-300F
ترمومتر دیجیتال قلمی
ترمومتر قنادی
ترمومتر قنادی 10-200
ترمومتر قنادی 80-200
ترمومتر مادون قرمز 500+35-
ترمومتر یخجال 50-50+
ترمومتر10-360+
ترمومتر10-تا110
ترمومتر20-تا110

دماسنج MAX-MIN
دماسنج پلاستیکی
دماسنج چوبی
دماسنج خشک وتر
دماسنج عقربه ای

 و دهها مورد دیگر.

 

 

 

دسیکاتور 16/5 سانت شیردار
دسیکاتور 16ساده
دسیکاتور 18 سانت ساده
دسیکاتور 18 سانت شیردار
دسیکاتور 18 شیردار
دسیکاتور 21 سانت ساده
دسیکاتور 21 شیردار
دسیکاتور 24 سانت ساده
دسیکاتور 24 سانت شیردار
دسیکاتور 30 سانت ساده
دسیکاتور خلاء 30 سانت

 

 و دهها مورد دیگر.

 

فروش انواع سرنگ های هامیلتون سوییس:

 

سرنگ  25لاندا همیلتون
سرنگ  5لاندا همیلتون
سرنگ 1 لاندا همیلتون
سرنگ 10 سوپاپ دار ایرانی
سرنگ 10 لاندا همیلتون
سرنگ 20 لاندا همیلتون
سرنگ 5
سرنگ 50 لاندا همیلتون
سرنگ هامیلتون 100 لاندا
سرنگ هامیلتون 50 لاندا
سرنگ هامیلتون5میکرو

 

 و دهها مورد دیگر.

 

 

 

سمپلر 0/5-5سی سی براند
سمپلر 10 لاندا
سمپلر 100 لاندا
سمپلر 1000-5000 لاندا
سمپلر 100-1000 لاندا
سمپلر 100لاندا
سمپلر 10-100 لاندا
سمپلر 20 لاندا
سمپلر 200 لاندا
سمپلر 200-20 لاندا  متغیر + نوک پران
سمپلر 20-2 لاندا
سمپلر 25لاندا
سمپلر 50 لاندا
سمپلر 500 لاندا
سمپلر 50-200
سمپلر ثابت 10 لاندا
سمپلر ثابت 1000 لاندا
سمپلر دیجیتال
سمپلر متغیر10-100N
سمپلر2-20 لاندا
سمپلر8کاناله

 

 و دهها مورد دیگر.

 

 

 

قیف 10 سانت
قیف 12 سانت
قیف 20 سانت
قیف 5/5 سانت فیلتر دار
قیف 5/5سانت
قیف 6 سانت
قیف 6 سانت پلاستیکی
قیف 7 سانت
قیف 7/5 سانت
قیف 7ccگلاس فیلتر
قیف 9 سانت فیلتر دار
قیف بوخنر 10 سانت
قیف بوخنر 12/5 سانت
قیف بوخنر 15سانت
قیف بوخنر 50
قیف بوخنر 8 سانت
قیف بوخنر بزرگ
قیف بوخنر متوسط
قیف بوخنر6
قیف پلاستیکی
قیف دکانتور
قیف دکانتور 1لیتری شیر تفلون
قیف دکانتور 250
قیف دکانتور 500
قیف شیشه ای
قیف شیشه ای متوسط
قیف شیشه ای کوچک
قیف شیشه ای5/5 سانت
قیف نوخبر 6cm
قیف کوچ
قیف15 سانت.

 

 

، معرفی برخی دستگاه‌هایآزمایشگاهیاعم از ایرانی و خارجی در حجم و سایزهای مختلف
آون – اینکوباتور – اتوکلاو – ترازو حساس – آب مقطرگیری یکبار و دو بار تقطیر – هود – سانتریفوژ – بن ماری – میکسر – میکروسکوپ – شوف بالن – انواع شیکر – شیکر لوله – PH متر – کنداکتیومتر – رنگ سنج – اکسیژن سنج – هات پلیت ساده و مگنت ، فلیم فتومتر – BOD سنج – انواع کوره – رفراکتومتر های دستیرومیزی و دیجیتال – CO2 اینکوباتور – انواع سمپلر در سایز مختلف – انواع استیرر – اسپکتروفتومتر – پلاریمتر – ویسکوزیمتر – روتاری – ترازوی حساس 0،0001،0،001،0،01،0،1،ترازوی رطوبت سنج – لاکتواستار – آنالیزورشیر،اینکوباتور یخچالدار – پمپ‌خلاء – شیکرالک – سوکسله و هضم تقطیر، گازسنج نوشابه –هود میکروبی – هود شیمی – واتراکتیویته ودستگاه اکو میلک – دستگاهلاکتو استار – دستگاه حمام شن .........

، انواع ميكروسكوپ از كمپاني NIKON و VIKON ژاپن وساير كمپاني ها شامل:

ميكروسكوپ سه چشمي با قابليت نصب دوربين

ميكروسكوپ متالوژي Metallurgical microscopes

ميكروسكوپ بيولوژي Biological microscopes

ميكروسكوپ اينورت Invert microscopes

ميكروسكوپ لوپ نور بالا و نور پايين Stereo microscopes

ميكروسكوپ فلورسنت Flourescent microscopes

ميكروسكوپ پلاريزان Polarization Microscopes

انواع ميكروسكوپ استاد دانشجو (دو چشمي و سه چشمي) و ميكروسكوپ دانش آموزي يك چشمي و دوچشمي

، انواع ترازو آزمايشگاهي حساس با دقت و ظرفيت هاي مختلف از شركت سارتيوس (sarturius)آلمان و شركت FWE و AND ژاپن اتوكاليبره و با قابليت نصب به كامپيوتر

،انواع اتوكلاو ديجيتال (Autoclave)با حجم هاي مختلف ايراني و خارجي

، انواع رفراكتومتر دستي ، رفراكتومتر كلينكال ، رفراكتور متر چشمي

، دستگاه اولتراسونيك (Ultrasonic)در حجم هاي مختلف

، انواع ترمومتر با رنچ هاي متفاوت مخصوص يخچال و محيط (جيوه اي ، الكلي ، دوجداره ، ديجيتال ، ليزري...)

، ديسپنسر قابل اتوكلاو

، اسپکتروفتومتر UV،Visible)

، پمپ خلاء (پمپ وكيوم)Vacuum pump مارك JB آمريكا و ساير كمپاني ها

، انواع البسه مقام شيميايي پارچه اي و يكبار مصرف (سراسري و تكه تكه اي) ، البسه ضد گازهاي شيميايي و ضد مواد اسيدي وقليايي ،روپوش هاي آزمايشگاهي ، كفش و پوتين هاي ايمني جهت آزمايشگاه

، انواع عينك هاي ضد UV و رو عينك هاي ضد ضربه ، شيلد صورت معمولي و UV دار

، دستكش هاي مخصوص كار با مواد شيميايي ، دستكش نسوز، دستكش ضد اسيد و دستكش يكبار مصرف

، انواع دوش و چشم شوي هاي اضطراري ديواري و روميزي از جنس استيل و يا گالوانيزه

، انواع تجهيزات ايمني تنفسي، ماسك فيلترهاي ماسك هاي تمام صورت

، انواع شيشه آلات از كمپاني هاي مختلف (ارلن ، بالن ، پي پت ،مزور، ديسكاتور، دكانتور، شيشه محيط كشت و پتری دیش ...)


لوله  همولیز100*12
لوله  همولیز120  *15
لوله 1*8شاخه ای
لوله 1/5*12 چینی (شاخه)
لوله 1/5*13 چینی (شاخه)
لوله 1/5*8 چینی (شاخه)
لوله 1/8*16 چینی (شاخه)
لوله 10*100
لوله 14*1/5 شاخه ای
لوله 16*100
لوله 16*160
لوله 20*200
لوله 7mm  چینی شاخه ای
لوله 8mm  چینی شاخه ای
لوله U شکل طبق نقشه
لوله آزمایش
لوله آزمایش  16*100
لوله آزمایش  18*180
لوله آزمایش 10*75
لوله آزمایش 12*100
لوله آزمایش 20*180
لوله آزمایش 20*200
لوله آزمایش درب دار 12*100
لوله آزمایش درب دار 16*100
لوله آزمایش درب دار 16*160
لوله آزمایش درب دار 18*180
لوله آزمایش درب دار 20*200
لوله آزمایش درب سبز
لوله آزمایش180
لوله تی ( ذوب قلیایی)
لوله چینی 10*13 شاخه ای
لوله خشک کن(رک)
لوله درب دار 16*100
لوله درب دار 16*160
لوله دورهام
لوله دوسر باز 150*15
لوله دوسر باز 200*12
لوله سانتریفوژ مدرج 15
لوله سانتریفیوژ 16*100
لوله سانتریفیوژ مدرج 10
لوله شور بزرگ
لوله شور متوسط
لوله شور کوچک
لوله فالکون 15
لوله فالکون 50سی سی
لوله فالکون پایه دار 50
لوله هماتوکریت
لوله همولیز 100 *15
لوله کوارتز

 ودهها مورد دیگر.

 

معرفي بخشي از محيط كشتهاي سلولي قابل عرضه توسط اين واحد تجاري:

 

RPMI

 

RPMI 1640

 

MEM

 

DMEM

 

تريبسين پودر

 

تريبسين محلول

 

Lگولتامين

 

و .........

 

 

 • ·         معرفی تنها بخشی ازمحیط کشتهای ميكروبيولوژي آزمایشگاهی قابل عرضه توسط این واحد تجاری:

 

 • در حجم هاي گوناگون
 • براٍث
  AC AGAR
  ای سی براث
  AGAR AGAR
  اگار اگار
  AZIDE DEXTEROSE BROTH
  ازاید دکستروز براث
  BACILLUS SEREUS AGAR
  باسیلوس سزئوس اگار
  BAIRD PARKER
  برد پارکر
  BILE ESCULIN AGAR
  بایل اسکولین اگار
  BISMUTH SULPHEIT AGAR
  بیسموت سولفیت اگار

  BLOOD AGAR
  بلاد اگار
  BORDET GENGOU AGAR
  بردو جنکو اگار
  BHIA
  برین هارت اگار
  BHIB
  برین هارت براث
  BGA
  برلیانت گرین اگار
  BGB
  برلیانت گرین براث
  BROMO CRESOL PURPLE BROTH
  برومو کروزل پور پور برات
  BRUCELLA AGAR
  بروسلا اگار
  BRUCELLA BROTH
  بروسلا براث
  BEEF EXTERACT
  بیفت اکستراک
  BUFFERD PEPTONE WATER
  بافر پپتون واتر
  CARY � BLAIR MIDIUM
  کری بلایر مدیوم
  CETRIMADE AGAR
  سترماید اگار
  CITRATE AGAR
  سیترات اگار
  COOKED MEAT BROTH
  کوکمیت برات
  CORN MEAL AGAR
  کرن میل اگار
  DEXTEROSE AGAR
  دکستروز اگار
  DEXTEROSE BROTH
  دکستروز برات
  DEOXYCHOLATE CITRATE AGAR
  دزوکسی سیترات اگار
  EC MEDIUM
  ای سی مدیوم
  EMB AGAR
  لی ام بی اگار
  ENDO AGAR
  اندو اگار
  FLUID THIOGLYCOLLATE MEDIUM
  فلویید تیو گلی کولات مدیوم
  HEKTOEN ENTERIC AGAR
  هکتون اینتریک اگار
  کلیگر ایرون اگار
  KLIGLER IRON AGAR
  LACTOSE BROTH
  لاکتوز برات
  LAURYL TRYPTOSE BROTH
  لوریل تریپتوز برات
  LITMUS MILK
  اسکیم میلک
  اوین اشتایین مدیوم
  LOWENSTEIN JENSEN MEUM
  LYSINE IRON AGAR
  لایزین ایزون اگار
  MRVP MEDIUM
  ام ار وی پی
  MACCONKEY AGAR
  مکانکی اگار
  MACCONKEY BROTH
  مکانکی برات
  MOTILITY TEST MEDIUM
  مولتی تست مدیوم
  ام ارس اگار
  MRS AGAR
  MRS BROTH
  ام ار اس برات
  MULLER HINTON AGAR
  مولر هینتون اگار
  MULLER HINTON BROTH
  مولر هینتون برات
  MALT EXTERACT AGAR
  مالت اکستراک
  MANNITOL SALT AGAR
  مانیتول سالت اگار
  NITRATE BROTH
  نیترات برات
  NUTRIENT AGAR
  نوترینت اگار
  NUTRIENT BROTH
  نوترینت برات
  NUTRIENT GELATIN
  نوترینت ژلاتین
  ORANGE SERUM AGAR
  اورنج سرم اگار
  PA BROTH
  په ا برات
  PEPTONE WATER
  پپتون واتر
  PHENOL RED AGAR
  فنل رد اگار
  PHENOL RED BROTH
  فنل رد برات
  PLATE COUNT AGAR
  پلانت کانت اگار
  POTATO DEXTEROSE AGAR
  پوتیتو دکستروز اکار
  پوتیتو دکستروز برات
  POTATO DEXTEROSE BROTH
  PSEUDOMONAS F
  پسمودوموناس اف
  PSEUDOMONAS P
  پسودوموناس اف
  راپاپورت واسیلوس برات
  RAPPAPORT VASSILIADIS MEDIUM
  SIM MEDIUM
  اس ای ام
  SKIM MILK
  اسکیم میلک
  STARCH AGAR
  استارچ
  SS AGAR
  اس اس اگار
  SABOURAUD CHLORAMPHENICOL
  سابرو کرامفنیول
  SABOURAUD DEXTERODE AGAR
  سابرو دکستروز اگار
  SABOURAUD DEXTER
  سابرو دکستروز براتODE BROTH
  SELENITE CYSTINE BROTH
  سلنیت سیستیین برات
  سلنیت اف
  SELENITE F BROTH
  سیمون سیترات اگار
  SIMMONS CITRATE AGAR
  TSA
  تریبتیک سوی اگار
  TSB
  تریبتیک سوی برات
  TCBS AGAR
  تی اس بی اگار
  ترجیتول 7 اگار
  TERGITOL - 7 AGAR
  UREA AGAR
  اوره اگار
  UREA BROTH
  اوره برات
  VRB AGAR
  وی ار بی اگار
  VRB G AGAR
  وی ار بی جی اگار
  WORT AGAR
  ورت اگار
  WORT BROTH
  ورت برات
  XLD AGAR
  اکس ال دی
  YGC AGAR
  وای جی سی
 • محیطکشت برلیانت گرین بایل براث
  محیطکشت برلیانت گرین آگار
  محیطکشتNutrientagar
  محیطکشت برین هارت اینفیوژن براث
  محیطکشت تیو گلیکولات
  محیطکشتXLD agar
  محیطکشتUrea broth، اوره براث
  محیطکشتTSI agar، تریپل شوگر ایرون آگار
  محیطکشتSimmonCitrat agar
  محیطکشتSIMagarال
  محیطکشتSelenit Broth،
  محیطکشتSCC،
  محیطکشتSC
  محیطکشتnutrient broth ،نوترینت براث ل
  محیطکشت برین هارت اینفیوژن آگار
  محیطکشتMuller hinton agar
  محیطکشتMRVP،
  محیطکشتagar Manitul salt مانیتول سالت
  محیطکشتMalonate broth
  محیطکشتLysin Iron agar لایزین ایرون آگار
  محیطکشتEMB ائوزین متیلن بلو
  محیطکشتbrucella agar بروسلا آگار
  محیطکشتblood agar
  محیطکشت آگار آگار
  محیطکشت فنل رد اگار
  محیطکشت بلاد آگار ل
  محیطکشت فنل رد براث
  محیطکشتمحیط ژیولیتی کانتونی
  محیطکشتمحیطCGA (جهت مخمّر و کپک)
  محیطکشت لاکتوز براث
  محیطکشت تریپتون سویا براث (کازو براث)
  محیطکشت مکانکی براث
  محیطکشت تریپتون سوی آگار(کازو آگار)
  محیطکشت تریپتون واتر
  محیطکشت یست اکستراکت
  محیطکشت تریپل شوگر آیرون آگار
  محیطکشت بایل اسکولین آگار
  محیطکشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
  محیطکشت تتراتیونات براث
  محیطکشتTCBS آگار
  محیطکشت استارچ آگار
  محیطکشت سیمون سیترات آگار
  محیطکشت سلنیت سیستئین براث
  محیطکشت سلنیت F براث
  محیطکشت سابرود دکستروز آگار
  محیطکشتSSسالمونلا شیگلا آگار
  محیطکشتSIM مدیوم
  محیطکشت بیرد پارکر آگار
  محیطکشت ویولت رد بایل آگار یال
  محیطکشت پتیتو دکستروز آگار
  محیطکشت پلیت کانت آگار
  محیطکشت پپتون واتر
  محیطکشت اوره براث
  محیطکشتمحیطVRB (ویولت رد بایل آگار)
  محیطکشت بکتو پپتون
  محیطکشت نوترینت آگار
  محیطکشت اورنج سرم آگار
  محیطکشت نوترینت
  محیطکشت بیسموت سولفیت آگار
  محیطکشت مولر هینتون آگار
  محیطکشت مانیتول سالت آگار
  محیطکشت آگار MRVPمحیط حرکت
  محیطکشت مکانکی آگار های
  محیطکشتEMB ائوزین متیلن بلو آگار
  محیطکشتEC براث
  محیطکشت دکستروز آگار
  محیطکشت کوکد میت مدیوم
  محیطکشت سیتریماید آگار
  محیطکشت بافر پپتون واتر
  محیطکشتBHI برین هارت اینفیوژن و.....

 • مزور 10
  مزور 100
  مزور 1000
  مزور 1000 پلی پروپیلن آلمانی
  مزور 100پلاستیکی
  مزور 2000
  مزور 25
  مزور 250
  مزور 250 پلاستیکی
  مزور 25cc
  مزور 5
  مزور 50
  مزور 50 پلاستیکی
  مزور 500
  مزور 500 پلی پروپیلن
  مزور درب سمباده
  مزور رداژ دار پایه دار
  مزور گیلاسی 100
  مزور گیلاسی 150
  مزور گیلاسی 250

   و دهها مورد دیگر.

   

  واردات و فروش انواع هورمونها ی سرعت دهنده و بازدارنده رشد گیاهان در صنعت کشاورزی:
        {1-1naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استیک اسید
  2,4-D }
  {3-indoleacetaldehyde acid (IAld) }  3-ایندول استالدیید
  {3-indoleacetic acid (IAA)}                3-ایندول 3 استیک اسید
  {3-indolepyruvic acid (IPA) }            3-ایندول پیروویک
  {indolebutanoic acid (IBA)}               ایندول بوتانوییک - ایندول 3 بوتریک اسید

   

  و....

   

  محصول کمپانی های:
  آلفایزر- آلدریچ- فلوکا -زیگما(سیگما)- مرک - mp - هند و چین

   

  SIGMA- FLUKA- ALDRICH -ALFAAESAR

   

   

  معرفی بخشی از پرفروشترین محصولات شیمیایی سیگما- آلدریچ:

   

  IBA

  NADH

  NADPH

  hpmc

  IPTG

  Medium 199 - HEPES Modification

  Folin & Ciocalteus

  DEAE

  Cellolose

  Dipyridyl

  Dithiotheritol

  DL-

  Dithiothreitol

  - BioUltra

  DMF

  DMP

  DTC

  DTNB

  DTT

  FBS

  FCS

  Cholecalciferol

  Clavunilic

  acid

  CM

  Cephadex

  CTAB

  DBU

  DCC

  Ascorbate

  Oxidase

  BF3محلول

  Biotin

  ایندول 3 استیک اسید(

  IAA

  )

  1Tocopherol

  1Tocopherol

  L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle

  Menadion

  MES

  mtt

  N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine

  N,N,N,N Tetramethyl p phenylenediamine

  N,N,N,N Tetramethyl-p-phenylendiamine

  dihydro

  NADH

  NADPH

  OG6

  oil bath

  N,N,N,N Tetramethyl p ethylendiamine

  N,N,N,N Tetramethyl p

  phenylenediamine

  N,N,N,N Tetramethyl-p-

  phenylendiamine

  dihydro

  N,N,N,N تترا متیل پارافیلین دی آمین هیدروکلراید

  Paclobutrazol -

  PESTANAL

  PBS

  PIPES

  PLG

  PMA

  pmsf

  PMSG

  PVP

  Pyruvate Kinase from

  rabbit

  muscle

  Retinol

  Rnase

  RPMI

  STZ

  Theronine

  Tocopherol

  XTT sodium salt

  α-Cellulose - powder

  β-Nicotinamide adenine dinucleotide

  آبسیزیک اسید

  آدامنتان

  آرابینوز

  آدرنالین

  آزومتین

  آزومتین H

  آزوکسی

  بنزول

  آگارز

  آلبومین

  آلبومین

  سرم گاوی BSA

  آلبومین گاوی

  آلفا آمیلاز

  آلفا سلولز

  آمینو 2و3 دی متیل 1 فنیل 3 پرازولین 5

  آمینو آنتی پیرین

  آناروتست

  (اندیکاتور بی هوازی)

  آنتراسین

  آنترون

  آنتی ژن

  راپید رایت آنتی ژنهای گروه خونی

  آنتی سرم A

  آنتی سرمهای سالمونلا

  آنتی فوم

  آنتی هیومن گلوبین

  اسپرمیدین

  اسپرمین

  استرپتومایسین زیگما

  اسیدآمینه آلانین

  اسیدآمینه پرولین

  اسیدآمینه تیروزین

  اسیدآمینه سرین

  اسیدکرومیک

  افلاتوکسین B1

  افلاتوکسین B2

  ال آرابینوز

  ال آرژنین

  ال اورنتین

  ال ایزولوسین

  ال پرولین

  ال سیستیین

  ال فنیل آلاتین

  ال گلوتامین

  ال لایزین منوهیدروکلراید

  ال متیونین

  ال هیدروکسی پرولین

  ال هیستیدین

  ال کارنیتین

  ان استیل ال سیستین

  اوانز بلو زیگما

  اوراتان

  اوراسیل

  اورامین

  اورتوفنیلن دیامین

  اورسینول

  بازدارنده تریپسین

  باسیلوس سرئوس سلکتیو ساپلیمنت

  بنزوفنون

  بنزیدین

  بنزیل آمینو پورین

  بوین آلبومین

  بوین سرم آلبومین

  پروتئن ادرار

  پروتئین زئین

  پروتئیناز K

  پرولین خالص

  پلاسمای خرگوش با ماده ضد انعقاد

  پلاسمای سیتراته خرگوش

  پلی اکریل آمید زیگما

  پلی دی لایزین

  پلی میکسین

  پنی سیلین استرپتومایسین

  پوترسین

  پوترسین پودر پنی سیلین 20 میلیون یونیت

  پیریدوکسین

  ترپوتنین  

  تریپتوفان

  تریپسین

  تریپفان بلو

  تریتون X100

  تریتون X114

  تلوریوم

  تنتور بنژوان

  توکوفرول

  تویین 20

  تویین 60

  تویین 80

  تی تی سی فرمازان

  تیامین

  تیامین دی  کلراید

  تیامین هیدروکلراید

  تیتان یلو

  تیتانیوم ایزو پروپوکساید

  چاپس

  دایمدون

  درابکین

  دوکوسات سدیم

  دوکوسات سدیم سالت

  دکستران

  دکستروز

  دکسترین

  دی اکسیدزیرکونیوم

  دیازتاز

  دیاستیل

  منوکسیم

  دیتیزون

  دیجیتونین

  ردامین بی

  رزازورین

  رزبنگال

  ریبوز

  ریبوفلاوین

  زئین

  زانتان گوام

  زایلاناز

  زایلوز

  ژلاتین

  ژلاتین ماهی

  ساپلیمنت اوره 4درصد

  ساپونین

  سرم سیترات خرگوش

  سفادکس جی 100

  سفاروز 4بی

  سفرا

  سلنیوم میکسچر

  ریجنت

  سوبیوز

  25گرمی

  سلولاز

  سلولز

  سیگماکوت

  سینتومایسن

  سیکلو هگزامید

  سیکلوهگزامید

  صمغ سندروس
  صمغ سی ام سی
  صمغ عربی

  فوربول 12 میریستات 13 استات

  فیبرینیوژن گاوی و پلاسمای خرگوش

  فیکساتول بافر 8

  لیزوزیم

  لیستین

  لینولنیک

  اسیدمارگارین

  مارکانو

  مالامید

  مالت اکستراکت

  مالتو دکسترین

  ماکروویو داجستیو
  مایکونازول
  متا نیتروآنیلین

  متیل جاسمونات

  متیونین

  محلول شیف

  محلول هنکس

  محلول ویجس

  محلول کواکس

  محلول یونیورسال

  مرکب چین

  معرف VP

  معرف ارلیچ نیوژن

  معرف ایندول

  معرف بارفورد

  معرف بایال

  معرف رزازورین

  معرف سیلوانف

  معرف  فروین

  معرف فریون

  معرف فولین

  معرف هانوس

  منو سدیم

  گلوتامات

  مورفولین

  مورین

  نئوبیوسین سدیم سالت

  ناتامایسین

  نانو کلی

  نایسین

  هپس

  هگزا متازون

  هورمون اکسین
  هورمون کنیتین
  هیالورنیداز

  ویتامین B1 روش
  ویتامین B12
  ویتامین B5 روش
  ویتامین C
  ویتامین K1

  کاربازول

  کاربازول

  کامفر

  کانامایسین

  کاوولین

  کتوکونازول

  کراتین

  کربامویل کولین کلراید

  کلسترول

  کلشسین

  کلوتریمازول

  کلودیون

  کلورازول

  بلک کلیندامایسین

  کنیتین

  کوئینولین

  کوئینین

  هیدروکلراید

  کوپریزون

  کوتریموکسازول

  کوجیک اسید

  کوکونات فتی اسید

  کیتوسان

   

   

  کاغذ های صافی وغشاهای سرنگی وسرسرنگی استریل وساده آزمایشگاهی:

  0/22 با قطر 47mm
  0/22-47  استریل
  0/25 با قطر 47mm غیر استریل
  0/45-47  اسپانیا
  11 سانت باند سفید
  کاغذ 9cm  GF2  MN
  کاغذ S&S ./45 استریل
  استات سلولز 0/45 با قطر 47mm سارتریوس
  باند آبی 9mm
  سر سرنگی استریل 0/45
  سرنگی 20/میکرو با قطر 25میلیمتر
  نیترو سلولز0/45-47

   کاغذ  58*58    250برگی  MN

  کاغذ 12/5سانت SS
  کاغذ 58*58 MN
  کاغذ MN 12/5
  کاغذ MN اشلس11سانت

   

  کاغذ PH 0-14 ایرانی
  کاغذ PH0-14
  کاغذ PHنواری
  کاغذ TLC
  کاغذ اتو رفراکتومتر
  کاغذ پ هاش
  کاغذ پ-هاش 1-10 ایرانی
  کاغذ تورنسل
  کاغذ تورنسل آبی
  کاغذ تورنسل قرمز
  کاغذ صافی 11 سانت اس اند اس
  کاغذ صافی 12/5
  کاغذ صافی 12/5 سانت باند آبی

   

  کاغذ صافی 12/5 سانت باند مشکی
  کاغذ صافی 12/5 سانت مش 1
  کاغذ صافی 12/5 سانت مش 40
  کاغذ صافی 12/5 سانت مش 41
  کاغذ صافی 12/5 سانت مش 42
  کاغذ صافی 12/5 سانت مش 50
  کاغذ صافی 12/5 مش 40
  کاغذ صافی 15 سانت
  کاغذ صافی 15 سانت41
  کاغذ صافی 15مش 40
  کاغذ صافی 58*58
  کاغذ صافی 58*58 اس اس
  کاغذ صافی 58*58 ام ان
  کاغذ صافی 58*58
  کاغذ صافی 58*78
  کاغذ صافی 63*63
  کاغذ صافی 9 سانت MN
  کاغذ صافی 9 سانت اشلس
  کاغذ صافی 9 سانت واتمن مش 1

   

  کاغذ صافی ALBET 15 سانت
  کاغذ صافی S&S باند سفید
  کاغذ صافی آلبت
  کاغذ صافی باند آبی 15 سانت
  کاغذ صافی باند سفید 12/5 سانت
  کاغذ صافی باند مشکی 15 سانت
  کاغذ صافی شماره 1
  کاغذ صافی شماره 40
  کاغذ صافی شماره 41
  کاغذ صافی مش 40 -12/5سانت
  کاغذ صافی مش 42
  کاغذ صافی مش 43
  کاغذ صافی واتمن 15 سانت
  کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 12/5 سانت
  کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 9 سانت
  کاغذ صافی واتمن مش 42
  کاغذ واتمن 11 سانت ام ان
  کاغذ واتمن شماره 4-9 سانت
  کاغذ کارتوش 100* 28 م

   

  کاغذ کارتوش 100* 30 م
  کاغذ کارتوش 100* 35
  کاغذ کارتوش 40-150
  کاغذ کروماتوگرافی
  کاغذ کروماتوگرافی
  کاغذ یددار
  کاغذ

  pH  0-14

   ساخت معتبرترین کمپانیهای دنیا.

  WHATMAN-SS-ALBET_MN,……

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper